Navigation
Home Page

Ysgolion Iach/Healthy Schools

Fel y gwyddoch mai Ysgol Rhyd Y Grug yn rhan o’r ymgyrch gan Lywodraeth Cymru ‘Ysgolion Iach’ ac fel rhan o’r ymgyrch yma rydym yn anelu at gefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu ymddygiad iachus. 

 

Gall byrbrydau iach helpu myfyrwyr i gadw eu hegni i fyny drwy gydol y diwrnod ysgol a darparu egni ar gyfer dysgu

 

Gweler isod rhestr o’r byrbrydau a diodydd caniateir i’r disgyblion i fwyta amser chwarae a chinio.

  • Ffrwythau
  • Llysiau
  • Smwddi (mewn potel diod nid mewn carton ȃ gwellt)
  • Dŵr 
  • Sgwash heb siwgr ychwanegol

 

Rhoddir llaeth i ddisgyblion y cyfnod sylfaen fel rhan o’r ymgyrch bwyta’n iachus gan y sir.

 

As you know Ysgol Rhyd Y Grug is part of the Welsh Government's 'Healthy Schools' campaign and as part of this campaign we aim to support children and young people to develop healthy behaviours. 

 

Healthy snacks can help students keep their energy up throughout the school day and provide energy for learning.

 

Below is a list of snacks and drinks pupils are allowed to eat at playtime and lunchtime.

  • Fruit
  • Vegetables
  • Smoothies (must be in a drinks bottle and not in a carton with a straw)
  • Water
  • Squash with no added sugar

 

Milk is given to foundation phase pupils as part of the county's healthy eating campaign.

 

Top