Navigation
Home Page

Drudwy

 Tymor yr Haf!

 

                               

                                               

Hoffwn gymryd y cyfle yma i egluro rhai o drefniadau’r tymor i chi. Dyma amlinelliad o thema'r tymor a’r gwaith y byddwn yn cyflawni yn y dosbarth.

 

Ein dosbarth

Yn nosbarth Drudwy mae yna 27 o ddisgyblion. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ac yn mwynhau pob dydd. Rydyn ni yn ymdrechu i ddangos parch tuag at bawb a phopeth ac yn disgwyl derbyn yr un parch yn ôl. Y bobl fawr yn ein dosbarth yw Mr Morgan a Miss Thomas.

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn Ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg gartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i llyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson. Erbyn nawr, dyle fod eich plentyn yn hyderus gyda phob tabl.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob dydd Iau. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu allan - ar y cae ac fe fyddwn yn neud Gemau ac Athletau. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Os yw’r tywydd yn oer, plîs sicrhewch fod gan eich plentyn tracwisg. Fe fydd angen treinars/esgidiau rhedeg ar gyfer y sesiynau Gymnasteg.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Iechyd Da.’

Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar y Rhufeiniaid yn Hanes ac astudio bywyd, bwyd, dillad, trafnidiaeth a chartrefi'r Rhufeiniaid. Hefyd, y fyddin Rufeinig, rhifau Rhufeinig a’r Rhufeiniaid yn brwydro yn erbyn y Celtiaid. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio ‘Cyd-ddibyniaeth Organebau’. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Yn ein gwersi Daearyddiaeth fe fyddwn yn astudio ffiniau naturiol megis y môr, yr anialwch a fforestydd glaw. Yn ein gwersi Celf fe fyddwn yn astudio Andy Goldsworthy a chreu Celf yn yr amgylchedd. Yn ein gwersi Dylunio a Thechnoleg, fe fyddwn yn dysgu sut i fwyta’n iach a chreu ‘smoothies’ iachus. Fe fyddwn hefyd yn edrych ar fwydydd sy’n dod o Gymru yn ein gwersi Cwricwlwm Cymreig.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Diolch,

 

Mr Morgan

 

 

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

There are 27 pupils in Drudwy class this year. We work hard and enjoy every day. We try and show respect to every person and every thing and we expect to be treated with that same respect ourselves. The adults in our class are Mr Morgan and Miss Thomas.

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of a reading book (Welsh and English) every night. I cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Also, by now, pupils should be confident with their times tables. Please keep practicing and testing them at home on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Thursday each week. This term the sessions will be outside, where we will be doing Games and Athletics. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, I encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. Pupils will require trainers/running shoes. Pupils may require a tracksuit on P.E days if the weather is cold.

 

Our Theme

Our class theme this term is ‘Healthy Living’. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History, we will be looking closely at the Romans and learning about food, homes, clothes and transport along with the Roman Army, Roman numerals and the Romans batlling against the Celts. In Science, we will be learning about ‘Organisms’. We will be learning about and investigating many different organisms and food chains.

In our Geography we are going to be learning about natural borders such as the sea, the desert and rain forests. In Art, we will be studying the artwork of Andy Goldsworthy and investigating how to create art by using only the natural environment. In Design and Technology we will be learning how to eat healthily and make healthy smoothies. We will also be investigating and tasting food that originates from Wales.

 

If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

Thank you,

 

Mr Morgan

 

Blwyddyn Newydd Dda! 

Happy New Year!

 

Hoffwn gymryd y cyfle yma i egluro rhai o drefniadau’r tymor i chi. Ynghlwm â’r llythyr mae amlinelliad o thema'r tymor a’r gwaith y byddwn yn cyflawni yn y dosbarth.

 

Ein dosbarth

Yn nosbarth Drudwy mae yna 27 o ddisgyblion. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ac yn mwynhau pob dydd. Rydyn ni yn ymdrechu i ddangos parch tuag at bawb a phopeth ac yn disgwyl derbyn yr un parch yn ôl. Y pobl mawr yn ein dosbarth yw Mr Morgan a Miss Thomas.

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn Ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i llyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson. Erbyn nawr, dyle fod eich plentyn yn hyderus gyda phob tabl.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob dydd Iau. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu fewn – yn y neuadd ac fe fyddwn yn neud Gymnasteg. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Does dim angen treinars ar gyfer y sesiynau Gymnasteg.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Glanlanwyr’ Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar Oes y Tuduriaid yn Hanes ac astudio digwyddiadau a darganfyddiadau mawr yr oed diddorol yma. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio ‘Priodweddau Defnyddiau’. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Yn ein gwersi Daearyddiaeth, Celf a Cherddoriaeth, fe fyddwn yn astudio’r wlad diddorol Awstralia. Fe fyddwn yn dysgu am

draddodiadau’r wlad a’i chymharu gyda ein wald ni – Cymru.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Diolch,

 

Mr Morgan

 

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

There are 27 pupils in Drudwy class this year. We work hard and enjoy every day. We try and show respect to every person and every thing and we expect to be treated with that same respect ourselves. The adults in our class are Mr Morgan and Miss Thomas.

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of a reading book (Welsh and English) every night. I cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Also, by now, pupils should be confident with their times tables. Please keep practicing and testing them at home on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Thursday each week. This term the sessions will be inside, where we will be doing Gymnastics. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, I encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. There is no need for any footwear for the Gymnastics lessons.

 

Our Theme

Our class theme this term is ‘Castaways’. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History, we will be looking closely at the Tudor Age and learning about the events and trends in the Tudor age. In Science, we will be learning about ‘Materials’. We will be investigating the properties of various materials and comparing them.

In our Geography, Art and Music lessons we will be looking at the wonderful country of Australia. We will be learning about Australian traditions and comparing them to our traditions here in Wales.

 

If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

Thank you,

 

Mr Morgan

Her Mannequin Dosbarth Drudwy.....Nadolig Llawen!

Still image for this video

Pel Fasged

Cofio plant Aberfan

Hoffwn gymryd y cyfle yma i egluro rhai o drefniadau’r tymor i chi. Ynghlwm â’r llythyr mae amlinelliad o thema'r tymor a’r gwaith y byddwn yn cyflawni yn y dosbarth.

 

Ein dosbarth

Yn nosbarth Drudwy mae yna 28 o ddisgyblion. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ac yn mwynhau pob dydd. Rydyn ni yn ymdrechu i ddangos parch tuag at bawb a phopeth ac yn disgwyl derbyn yr un parch yn ôl. Y pobl mawr yn ein dosbarth yw Mr Morgan a Miss Thomas.

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i llyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson. Erbyn nawr, dyle fod eich plentyn yn hyderus gyda phob tabl.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob dydd Iau. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu fewn – yn y neuadd ac fe fyddwn yn neud dawns. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Does dim angen treinars.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Teithio Trwy’r Ganrif!’ Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar y degawd yr 1960au ac astudio cerddoriaeth a digwyddiadau mawr  y degawd. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio ‘Goleuni a Sain’. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Diolch,

 

Mr Morgan

 

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

There are 28 pupils in Drudwy class. We work hard and enjoy every day. We try and show respect to every person and every thing and we expect to be treated with that same respect ourselves. The adults in our class are Mr Morgan and Miss Thomas.

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of a reading book (Welsh and English) every night. I cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Also, by now, pupils should be confident with their times tables. Please keep practicing and testing them at home on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Thursday each week. This term the sessions will be inside, where we will be doing dance. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, I encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. There is no need for any footwear.

 

Our Theme

Our class theme this term is ‘Time Travelling’. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History we will be looking closely at the 1960s and learning about the music and main events of the decade. In Science, we will be learning about ‘Light and Sound’. We will be investigating how light and sound move and how we are able to see and hear.

 If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

Thank you,

 

Mr Morgan

 

Top