Navigation
Home Page

Gwdi Hw 1

Croeso i ddosbarth Gwdihŵ!

Welcome to dosbarth Gwdihŵ! 

 

Thema'r dosbarth y tymor yma yw Ahoi Ahoi! Byddwn yn dysgu am fôr ladron, pethau byw a mwy! 

Our class theme this term is Ahoy Ahoy! We will be learning about pirates, living things and more! 

 

Mae yna 22 o blant yn ein dosbarth. Mrs Thomas yw ein hathrawes ddosbarth ac mae Miss Brown yn ein helpu ni yn y dosbarth.

There are 22 pupils in our class. Mrs Thomas is our class teacher and Miss Brown helps us in the class.

 

Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Llun. Mae angen cit ymarfer corff ac esgidiau rhedeg wedi’u labelu'n glir gydag enw eich plentyn.

Our PE day is Monday. Your child needs a PE kit and trainers which are clearly labelled with your child’s name.

 

Fe fydd tasgau cyswllt cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener. Dychwelwch â’r tasgau cyswllt cartref ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Home tasks will be set on a Friday. Please return the home tasks to school on the following Monday.

 

Os ydy Gwilym Gwdihŵ yn dod i ymweld â chi dros y penwythnos a wnewch chi dynnu llun, llunio neu ysgrifennu am eich amser gyda fe a’u hanfon i'r ysgol os gwelwch yn dda. Dychwelwch â Gwilym i’r ysgol ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda. 

If Gwilym Gwdihŵ comes to visit on the weekend please could you take a photo, draw or write about your time with him and send it to school. Please return Gwilym to school on Monday. 

 

 

Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c.

Fruit is available for 30p a day.

 

Diolch yn fawr! 

Miss Thomas

Croeso i ddosbarth Gwdihŵ!

Welcome to dosbarth Gwdihŵ! 

 

Thema'r dosbarth y tymor yma yw Hwre! Hwre!  

Our class theme this term is Hooray! Hooray!

 

Mae yna 23 o blant yn ein dosbarth. Miss Thomas yw ein hathrawes ddosbarth ac mae Miss Brown yn ein helpu ni yn y dosbarth.

There are 23 pupils in our class. Miss Thomas is our class teacher and Miss Brown helps us in the class.

 

Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Llun. Mae angen cit ymarfer corff ac esgidiau rhedeg wedi’u labelu'n glir gydag enw eich plentyn.

Our PE day is Monday. Your child needs a PE kit and trainers which are clearly labelled with your child’s name.

 

Fe fydd tasgau cyswllt cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener. Dychwelwch â’r tasgau cyswllt cartref ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Home tasks will be set on a Friday. Please return the home tasks to school on the following Monday.

 

Os ydy Gwilym Gwdihŵ yn dod i ymweld â chi dros y penwythnos a wnewch chi dynnu llun, llunio neu ysgrifennu am eich amser gyda fe a’u hanfon i'r ysgol os gwelwch yn dda. Dychwelwch â Gwilym i’r ysgol ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda. 

If Gwilym Gwdihŵ comes to visit on the weekend please could you take a photo, draw or write about your time with him and send it to school. Please return Gwilym to school on Monday. 

 

 

Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c.

Fruit is available for 30p a day.

 

Diolch yn fawr!

Miss Thomas

 

 

Top