Navigation
Home Page

Jac-do

Thema'r dosbarth

Pethau byw/Ar lan y mor

Is themau -anifeiliaid/pysgod

- trychfilod

- planhigion

 

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw arteffactau/adnoddau addas i'r themau uchod.

 

Nifer o blant - 25

Staff

Mrs H Davies

Miss R Hicks

 

Trefniadau Gwaith cartref/cyswllt cartref

Ffolder dosbarth gyda taflen gwybodaeth i ddychweled yn ol i`r ysgol yn ddyddiol.

Gwaith cartref yn cael ei osod ar Dydd Gwener i`w ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth.

Llyfrau darllen i ddod yn ddyddiol i'r ysgol. Rhieni i gofnodi yn y cofnodion darllen. 

 

Addysg Gorfforol -  Dydd Mercher - fe fydd angen gwisg ac esgidiau addas i wisgo tu fas.

 

Our Class Theme

Living Things / The Sea Shore

Sub - themes:

Plants

Insects

We would appreciate any resources or artefacts that you may have to help us with the theme!

 

There are 25 pupils in the class and they are taught by Mrs Davies and Miss Hicks.

 

Home-School Links:

Class folder with the information sheet to be returned on a daily basis.

Homework will be set every Friday to be returned the following Tuesday.

Reading books to be returned to school on a daily basis - please write your comments in the reading record.

 

Our PE day is Wednesday - the pupils will need appropriate footwear and clothing to wear for outdoor activities this term.

Top