Navigation
Home Page

E-ddiogelwch / E-safety

Cyngor i blant a phobl ifanc: problemau a phryderon ar-lein

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ardal newydd 'Problemau a phryderon ar-lein' ar Hwb, yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae'r ardal newydd yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ar 10 pwnc gwahanol am gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys bwlio ar-lein, rhannu lluniau noeth a gemau ar-lein.

 

Lluniwyd y cyngor gan ymchwil Llywodraeth Cymru i brofiadau a phryderon ar-lein plant a phobl ifanc a rhai o'r rhwystrau i gael cymorth.

 

Helpwch ni i godi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc fel eu bod yn cael eu cefnogi i wella’u cadernid digidol a'u grymuso i ddelio â phroblemau y gallan nhw ddod ar eu traws ar-lein yn ddiogel.

 

Advice for children and young people: online issues and worries

 

The Welsh Government has launched a new ‘Online issues and worries’ area on Hwb specifically for children and young people. This new area includes advice on 10 different online safety topics, including online bullying, sharing nudes and online gaming.

 

The advice has been shaped by Welsh Government research into children and young people’s online experiences and worries and some of the barriers to getting help.

 

Please help us to raise awareness among children and young people so that they are supported to become digitally resilient and are empowered to deal with problems they may encounter online safely.

 

Top