Navigation
Home Page

Robin Goch

Thema'r dosbarth y tymor yma yw 'Pethau Byw’.

Byddwn yn canolbwyntio ar yr is thema ‘yn yr ardd’ a ‘drychfilod’.

Byddwn yn gorffen gyda’r thema ‘Pobl sydd yn ein helpu’ ar ddiwedd yr Haf.

Os oes gyda chi unrhyw gysylltiadau, plîs rhowch wybod i ni. Diolch

 

 

Our class theme this term will be 'Living Things'.

We will be concentrating on the theme ‘in the garden’ and ‘insects’.

We will then finish the year with the theme ‘People who help us’.

If you have any contacts that can help us with these themes please let us know.

 

Please can I remind everyone that your child needs a water bottle and a spare change of clothes every day.

We do not allow squash or pop in school.

 

Fruit money is to be paid daily 30p, or £1.50 on a Monday morning.

 

A sun hat for the warmer weather is needed every day.

 

The homework card also needs to be returned every Monday morning.

If your child’s homework card needs replacing please let us know.

Diolch

 

 

 

Blwyddyn Newydd Dda!
Happy New Year!

 

Croeso i dymor y Gwanwyn!

Dyma yw un o hoff themâu Dosbarth Robin Goch!!!!
Thema'r dosbarth y tymor yma yw ‘Byd llawn hud.'

Byddwn yn canolbwyntio ar stori 'Elen Benfelen', 'Y Gryffalo', 'Heddwch o’r diwedd', 'Jac a’i goeden ffa', 'Bili Broga' ac 'Rydyn ni’n mynd i hela arth'.
Rydyn ni'n casglu amrywiaeth o ddeunyddiau i gyd fynd gyda’r llyfrau. Os oes gennych unrhyw wrthrychau, adnoddau neu gysylltiadau sydd yn ymwneud â'r thema byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth. Diolch!

Rydyn ni hefyd yn datblygu’r ardal tu allan, felly os oes unrhyw beth gyda chi dydych chi ddim yn defnyddio mwyach, byddwn yn ddiolchgar iawn.

 

 

Welcome to the Spring term!

This is one of our favourite themes!!!!

Our theme this term is 'It’s a magical world'.

 We will be learning about 'Goldilocks and the three bears', 'The Gruffalo', 'Peace at last', 'Jack and the beanstalk', 'Bili Broga' and 'We’re going on a bear hunt'.

We are collecting all sorts of resources and materials that are related to the books.

If you have resources, materials, unwanted items or contacts that can support this topic we would be grateful of your support! Diolch!

We will also be developing our outdoor area, if you have any unwanted items that you no longer use, we would be very grateful.

Our cwtsh is being transformed into the Gruffalo’s home, again anything you can spare we would appreciate.

 

 

Cofiwch ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Llun. Mae angen gwisgo dillad Addysg Gorfforol pob Dydd Llun i'r ysgol.

Please remember that our Physical Education day is Monday. Please remember to send your child into school wearing appropriate PE clothes.

 

Can I also remind you that your child needs a change of clothes, water bottle in his/her bag every day.

Cofiwch i ddanfon y cerdyn cyswllt cartref nol pob bore Dydd Llun.

Please remember to send your child’s homework back to school every Monday morning.

Diolch am eich cefnogaeth!

Thank you for your support!

 

Croeso i ddosbarth Robin Goch !smiley

Welcome to dosbarth Robin Goch !smiley

 

I have to start by saying how well the children have settled into Dosbarth Robin Goch. 

 

Thema'r dosbarth y tymor yma yw Dyma Fi!

Our class theme this term will be Ourselves!

This will include a variety of related topics including - family, friends, where we live, our home, pets, things we like and dislike, colours, my body, healthy eating and many many more. We like to learn about the different seasons. 

We will be introducing Tric a Chlic. This is a fun way of teaching the children their letter sounds. 

We will also be learning our numbers and shapes.

 

Mae yna 38 o blant yn y dosbarth.

Mrs Phillips yw'r athrawes ddosbarth a mae Miss Thomas, Mrs Ford, Miss Williams a Mrs Carpenter yn cynorthwyo.

There are 38 pupils in the class.

Mrs Phillips is the class teacher and Miss Thomas, Miss Ford, Miss Williams and Mrs Carpenter are the support staff.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Llun – does dim angen gwisg ymarfer corff ar hyn o bryd.

Monday is our PE day – there is no need for PE kit at the moment.

 

Croeso i chi ddod a ffrwyth eich hunain. Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c.

You can bring your own fruit to school. Fruit is also available for 30p a day.

 

A fedrwch chi ddanfon llun babi mewn i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Please can you send a baby photograph into school with your child.

 

Diolch yn fawr Mrs Phillips

 

Photographs of the children will be uploaded over the next few weeks.

Top