Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed - blwyddyn 2

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page - year 2

 

Mrs Evans yw'r athrawes a Mrs Arthur sy'n helpu yn y dosbarth

Mrs Evans is the teacher and Mrs Arthur helps in the class

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Iau - mae angen cit ac esgidiau rhedeg ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda.

Os ydy'ch plentyn yn dod a Jeff y Jiraff adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Jeff a'i anfon i'r ysgol neu ei e-bostio

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau - i'w ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Thema ein tymor yw Ahoi Ahoi !

Byddwn hefyd yn dysgu am for ladron, bethau byw a bwyta'n iach.

 

P.E. is on Thursday - your child needs shorts and t shirt and trainers for these lessons please.

If your child brings Jeff the giraffe home for the weekend please take a photo of your child with Jeff and send it to school or e-mail it to

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Homework will be set on Thursday and needs to be returned to school on Mondays please.

 

Our theme this term is Ahoi Ahoi !

We will be learning about pirates, living things and healthy eating.

 

***A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda a chofnodi yn y llyfr cofnod **

**Please listen to your child reading every night and write in the home record book **

Cofiwch i ddefnyddio Purple Mash yn y ty  /  Remember to use Purple Mash at home

Diolch yn fawr - Mrs S.Evans

Creadigol / Creative

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science activities

Pel-droed / Football

Yr amgueddfa / The museum

Chwaraeon / Sports

Top