Navigation
Home Page

Jac-Do

Croeso i Jac Do Miss Gerber / Welcome to Jac Do Miss Gerber!

Still image for this video

 

Hoffwn i gyflwyno Miss Gerber. Bydd Miss Gerber yn gyfrifol am ddosbarth Jac Do o Ddydd Llun ymlaen gan fy mod yn dechrau fy nghyfnod mamolaeth. Bydd grid gweithgareddau newydd yn parhau i gael cael ei lanlwytho yn bythefnosol ar wefan dosbarth a bydd Miss Gerber yn parhau i ymateb a chynnig syniadau ar Dojo.

Os hoffech gysylltu â Miss Gerber gallwch ddefnyddio cyfeiriad jacdo@rhyd-y-grug.cymru neu lauren.gerber@rhyd-y-grug.cymru.Hoffwn ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros y flwyddyn ac er rwy'n gweld eisiau'r plant yn fawr edrychaf ymlaen at ddod nôl at ein gilydd yn y dyfodol. Cadw'ch yn saff ac yn hapus!

 

I would like to introduce you to Miss Gerber who will be responsible for dosbarth Jac Do as I start my maternity leave. The support will remain the same and the activity grid will continue to be uploaded every fortnight on a Monday with regular ideas and suggestions on Class Dojo along with daily feedback and class comments. Please keep up the fantastic work that you're all busy completing! If you have any questions you can contact Miss Gerber on jacdo@rhyd-y-grug.cymru or lauren.gerber@rhyd-y-grug.cymru.

I'd like to thank you all for your support and commitment during the year and especially during this difficult and uncertain time.  I miss and will miss the children but seeing all the great activities they've been busy with has certainly made me smile. I look forward to seeing them once again when it's safe to do so. Take care, stay safe and keep smiling!

Cariad

Miss Worton

Bore da,

Welcome to the Summer term! Hope you are all well and staying safe. We are all missing the children but enjoying seeing the activities they are completing and videos that you send us. Due to the continuing situation we will now be producing a fortnightly grid with tasks to support your child's learning at home.

We will be uploading the grid on a Monday morning every fortnight on the class page on the school website. There will also be sharing  other  links and activities to support the learning on class Dojo. These activities can be completed at any time in any order over the fortnight . We will also continue to share any additional class challenges or new ideas that we may find during the week.  Please remember to upload  or email the photos, videos or comments to us daily and we will share with the class wherever possible. We will continue to respond individually to each activity posted Monday to Friday.

If you have any problems or questions please email us or contact us on class Dojo.

Diolch yn fawr

 

Croeso i dymor yr Haf. Gobeithio eich  bod yn cadw'n  iach ac yn saff. Rydyn ni'n gweld eisiau'r plant yn fawr iawn ond wrth ein bodd wrth weld yr holl weithgareddau a'r hwyl rydych yn danfon i ni. O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol yn parhau fe fyddwn ni nawr yn paratoi grid  gweithgareddau dros bythefnos er mwyn cefnogi eich plentyn adref,

Byddwn yn lanlwytho'r grid ar fore Llun bob pythefnos ar dudalen wefan dosbarth.  Fe allwch chi gwblhau'r gweithgareddau mewn unrhyw drefn, unrhyw amser. Byddwn ni hefyd yn parhau i rannu heriau / syniadau newydd gennych ar Dojo wrth iddynt godi yn ystod yr wythnos. Cofiwch ddanfon eich lluniau, sylwadau neu fideos drwy Dojo neu e-bost fel ein bod yn gallu rhannu gyda'ch ffrindiau. Fe fyddwn ni hefyd yn parhau i ymateb yn unigol i'r gweithgareddau neu'r sylwadau.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau neu gwestiynau fe allwch chi gysylltu â ni drwy e-bost jacdo@rhyd-ygrug.cmru neu Class Dojo.

 

Diolch yn fawr

Grid Gweithgareddau 6.7.20 & 13.7.20

Grid Gweithgarethau - Yr Byd Hyd 2 / Activities Grid - Our Wonderful World 2

The Rainbow Fish read by Ernest Borgnine

The Rainbow Fish is written and illustrated by Marcus Pfister and read by Ernest Borgnine. The Rainbow Fish is an award-winning book about a beautiful fish w...

The Gruffalo - Read by Alan Mandel

For my nephew Yari on his 2nd birthday. The Gruffalo is a modern classic written by the incomparable Julia Donaldson and beautifully illustrated by Axel Sche...

Grid Gweithgareddau - Yr Byd Hyd / Activity Grid - Our Wonderful World

Stori 'Yr Byd Hyd'

Stori cyn gwely / Bedtime story - Mor hyfryd yw'r byd

Grid gweithgareddau Yr Ardd Hardd / The Enchanted Garden two week activity grid

Stori Yr Arth Wenynen / The Bumble Bear stori

The Bumblebear by Nadia Shireen

The Bumblebear by Nadia Shireen There's a new bee at BEE SCHOOL, but something's not quite right... That's because Norman, the new bee, is actually a sneaky BE...

Grid gweithgareddau Lindysyn Llwglyd / The Hungry Caterpillar two week activity grid

Tric a Chlic! 

Cofiwch am weithgareddau Tric a Chlic dyddiol! 

Defnyddiwch y linc i wylio fideo llythyrennau yn ddyddiol.

 

Remember short daily Tric a Chlic sessions to support the reading.

Use the link to view a video introducing a letter each day.

Cofiwch am yr aps Tric a Chlic

Llyfrau darllen Tric a Chlic 

Grid gweithgareddau Super Ab

Stori Super Ab Cymraeg

Tymor y Gwanwyn /  Spring Term 

Isod ceir grid gweithgareddau ble y gallwch chi ddewis tasgau i gwblhau yn ystod eich amser i ffwrdd o’r ysgol. Diolch! 

 

Below is an activities grid from which you can choose tasks to complete during your time away from school. Stay safe and have fun! Diolch!

DOLENNI DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS 

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting           

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/maths/irf08_15/welsh/Flash/c_index.html

 

https://www.topmarks.co.uk/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-19229-welsh-number-line-0-20

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-17242-llyfryn-gweithgareddau-mathemateg-y-pasg


Iaith / Language 

 

https://www.dysgugydasam.co.uk/

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

https://www.fflicafflac.com/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-s-097-taflenni-darllen-a-deall-blwyddyn-1-taflenni-gweithgaredd

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-601-pecyn-ymarfer-sillafu-a-llawysgrifen-geiriau-aml-uchel-cam-1-5 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-10560-gweithgaredd-trefnu-tyfiant-planhigyn-cymraeg

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-sc-125-taflen-waith-didoli-anifeiliaid-i-gynefinoedd-poeth-ac-oer-taflen-weithgaredd-welsh

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html


Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-104-taflenni-labelu-deinosoriaid

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-7727-taflen-weithgaredd-didoli-deunyddiau-naturiol-a-wneuthuredig

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-2016-pecyn-chwarae-rol-castell-canol-oesoedd
 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

 
 

Celf, Drama a Cherddoriaeth / Art, Drama and Music 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

http://www.crayola.co.uk

 


Arall / Other

 

https://www.purplemash.com/sch/rhyd-y-grug

 

https://www.activityvillage.co.uk/

 

https://cyw.cymru/

 

https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/shows/cymraeg

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zdm3nrd

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc2-blwyddyn-1-2-a-3-wl-cm-30

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc1-meithrin-derbyn-blwyddyn-1-wl-cm-30

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

 

 

 

 

Mae'r ffordd rydyn ni'n darparu gwaith cartref wedi newid. O hyn ymlaen bydd cyfle i chi ddewis tasgau gwaith cartref dros hanner tymor. Gallwch chi ddewis 3 tasg i'w gyflawni mewn unrhyw drefn. 

Our homework tasks have changed from weekly activities to a variety of activities you can choose over a half term. You can choose any 3 tasks and complete one every two weeks by the dates provided. More than 3 tasks can be completed if you wish but we only expect 3 to be submitted. 

Please see the link below for further information.

Diolch

Gwaith Cartref Dosbarth Jac Do

IMG_3657[1].MOV

Still image for this video

Yr wythnos nesaf rydyn ni'n darllen stori y bachgen bach toes. Cliciwch isod i'w wylio yn Gymraeg.

 

Next week we are reading the story of The gingerbread man in class. Click on the link below to watch in Welsh.

Blwyddyn Newydd Dda! Croeso i dymor y Gwanwyn! 

Happy New Year to you all! Welcome to the Spring Term!


Thema'r dosbarth y tymor yma yw 'Un tro.' Byddwn yn canolbwyntio ar chwedlau sef stori bachgen bach toes, Jac a'r goeden ffa, Y tri mochyn bach, cestyll a hanes Cymru yn ystod y tymor gan gynnwys thema byd hud a lledrith .
Os oes gennych unrhyw wrthrychau, adnoddau neu gysylltiadau sydd yn ymwneud â'r thema byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth. Diolch! 

 

Our theme this term is ' Once Upon a Time!' We will be learning about fairy tales such as The Gingerbread man, Jack and the Beanstalk, The 3 little pigs , Wales and castles during the term. If you have resources, materials, unwanted items or contacts that can support this topic we would be grateful of your support! Diolch

 

 

Cofiwch ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Gwener. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t a siorts wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn.

 

Please remember that our Physical Education day is Friday! Your child will need to bring appropriate clothing such a white T shirt and navy or black shorts or leggings in a bag clearly labelled with their name and class for the session. Please ensure that the PE kit is in a separate bag that can stay in school and returned home every half term.

It would also help if you could encourage your child to undress and dress themselves at home to support the ease of changing during PE. 

 

Mae Mercher Mwdlyd hefyd yn parhau bob prynhawn Dydd Mercher!

Welly Wednesday is continuing every Wednesday afternoon so please remember your wellies!

 

We kindly ask that all jumpers, cardigans or hoodies are clearly labelled with your child's name as it is very difficult to return items with no name. Diolch

Croeso i ddosbarth Jac Do!
Welcome to dosbarth Jac Do! 
 
Thema'r dosbarth y tymor yma yw Un Noson dywyll dywyll! Byddwn yn canolbwyntio ar drafod teimladau, ffrindiau a teulu, dydd a nos a'r gofod . 


Our class theme this term is One dark night! We will be working on feelings and emotions, family and friendships, day and night, celebrations of light and space. 
 
Mae yna 36 o blant yn y dosbarth. Miss Worton  yw'r athrawes dosbarth a mae Mrs Arthur, Mrs Carpenter a Mrs Brown Williams yn cynorthwyo.
There are 36 pupils in the class. Miss Worton is the class teacher and Mrs Arthur, Mrs Carpenter and Mrs Brown Williams are the support staff.
 
Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Gwener. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t gwyn a siorts neu leggins du neu navy wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn. Does dim angen trainers tymor yma.
Our PE day is every Friday.The pupils need suitable and appropriate kit a white T shirt and navy or black shorts or leggings. Please ensure that all items clearly labelled with their name and class in and sent in a separate bag that can stay in school and returned home every half term. Trainers are NOT needed this term.
 
Ffrwyth ar gael am £1.50 ar fore Dydd Llun ar gyfer yr wythnos.

 

Pupils can bring their own fruit daily or fruit is available from the school fruit shop. If you are using the school fruit shop we kindly ask for £1.50 on a Monday for the week sent in a separate envelope to the dinner money.  
 
Danfonwyd gwaith cyswllt cartref adref bob Dydd Iau. Bydd y gweithgareddau yn amrywio'n wythnosol ac yn seiliedig ar waith y dosbarth a gyflawnwyd yn ystod yr wythnos hynny.
Home tasks will be sent out on a Thursday  - these will vary from week to week as they are directly linked to the work being carried out in the classroom during the week.

 

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your support

Miss Worton

Top