Navigation
Home Page

Sigl-i-Gwt

Croeso i dudalen dosbarth Sigl-i-Gwt.

Welcome to our class page!

Rydym yn ddosbarth hapus, brwdfydig a gweithgar. Mae 25 o blant yn ein dosbarth.

We are a happy, enthusiastic and hard working class. There are 25 children in our class this year.

 

Ein thema y Tymor yma ydy ' Teithio trwy'r ganrif'.

Yn ystod ein gwersi Hanes a Chelf fe fyddwn yn edrych ar fywyd yn ystod y 60au. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am 'oleuni a sain'. 

Thema ein gwersi Daearyddiaeth yw ' Yn y Newyddion'. Byddwn ni yn edrych ar danau gwyllt california.

 

Bydd ein gwersi Saesneg yn ffocysu ar nofel E.B White ' Charlotte's Web' a'n gwaith Cymraeg ar chwedl 'Cantre'r Gwaelod'.

 

Oes oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod,fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Dydd Gwener yw ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisgo dillad addas i'r ysgol!

 

Mi fydd llyfrau darllen yn cael ei rhoi allan ar Ddydd Llun ac angen dychwelyd nôl ar Ddydd Gwener.

 

This terms theme is ' Travelling through the century'.

 

Within our History and Art lessons we will be looking at 'the 60's'. During out Science lessons we will be looking at 'light and sound'. 

Our theme for our Geography work is 'In the News'. We will be learning about the wildfires in California.

 

In our English lessons we will be focusing on E.B White novel ' Charlotte's Web'  and our Welsh work will focus on the 'Tale of Cantre'r Gwaelod'.

 

If you have any information on expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with us.

 

Friday is our Physical education day and all pupils will need to wear suitable clothing to school.

 

Reading books will be sent home on Monday and will be returned back to school on Friday.

 

Diolch

Miss Sheppard

 

 

Diwrnod trwynau coch 2021

Diwrnod Diwali 2020

Calan Gaeaf

Top