Navigation
Home Page

Llais rhieni / Parental Voice

 

Llais y Rhieni

Parental Voice

 

Yn Ysgol Rhyd y Grug rydym yn awyddus iawn i wrando ar lais rhieni wrth i ni Dyfu, Dysgu a llwyddo gyda'n gilydd. Mae'n hyfryd derbyn canmoliaeth am yr hyn rydym yn gwneud yn dda ond hefyd i dderbyn syniadau ac awgrymiadau ar feysydd ar gyfer gwelliant pellach er mwyn ein galluogi ni i fod y gorau allwn fod.

 

Diolch yn fawr.

 

At Ysgol Rhyd y Grug we are very keen to listen to the voice of parents as we Grow, Learn and succeed together. It is wonderful to receive praise for what we are doing well but also to receive ideas and suggestions on areas for further improvement to enable us to be the best we can be.

 

Thank you.

 

Canlyniadau Holiadur Rhieni / Gwarcheidwaid 2022

Parent/ Guardian Questionnaire Results 2022

Adborth Holiadur / Questionnaire Feedback

 

 

Holiadur Gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru

https://forms.gle/XckQ6Axt14jfFmWn6

 

Mae'r Cwricwlwm yng Nghymru yn newid, a hoffem eich mewnbwn chi er mwyn gallu pennu gweledigaeth ysgol gyfan sy'n benodol ar gyfer Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug. Atebwch y cwestiynau isod erbyn 18.3.22 os gwelwch yn dda. Gallwch ddarganfod mwy am y Cwricwlwm newydd ar: 
https://hwb.gov.wales/api/storage/718b28f0-573d-4ce1-aa98-a28ed733460b/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru.pdf

 

Curriculum for Wales Vision Questionnaire

https://forms.gle/XckQ6Axt14jfFmWn6

 

The Curriculum in Wales is changing and we would like your input in order to determine a whole school vision which will be bespoke for Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug. Please answer the form by 18.3.22. More information on the new Curriculum can be found at:
https://hwb.gov.wales/api/storage/016a744a-d1f4-4d61-8b35-0fe1648c1009/a-new-curriculum-in-wales.pdf

Top