Navigation
Home Page

Titw Tomos Las

 

Croeso i ddosbarth Titw Tomos Las. Mae 27 o blant yn ein dosbarth.

Welcome to our class, Titw Tomos Las. There are 27 of us altogether!

 

 

Croeso i dymor yr Haf.  Fel tymor diwetha' mae llawer o waith i'w cyflawni. Eto mae ein gweithgareddau iaith yn digwydd y peth cyntaf gyda'r pwyslais yn ein sesiynau darllen ar ddarllen a deall grwp. Fe fyddwn yn ymgyfarwyddo a ffeindio gwybodaeth perthnasol i gwestiynau penodol. Fe fyddwn yn yamrfer ar gyfer y profion iaith yn ein sesiynau darllen. Mae'n hynod bwysig felly bod darllen rheolaidd yn digwydd yn y ddwy iaith adref. Rydw i'n annog y plant felly i gofnodi eu hunain yn eu cofnod darllen bob tro maent yn darllen. 

Yn ein hail sesiwn bore fe fyddwn yn dysgu mathemateg.Ni fyddwn yn newid dosbarthiadau ar gyfer y sesiynau maths tan ar ol y profion cenedlaethol. Hyd yn hyn rydyn ni wedi adolygu adio, gwerth lle, ffracsiynau, rhannu, talgrynnu, lluosrifau a deiagramau Carroll a Venn. Fe fyddwn  yn neud mwy o waith ar ddefnyddio bondiau rhif i weithio allan symiau sy'n fwy, yn ogystal a phroblemau arian ag amser.

Mae pynciau diddorol i'w hastudio yn thematig. Oes Fictoria, dannedd ac organebau dynol, artistiaid cymreig sy'n defnyddio tirlun Cymru yn destun a llawer mwy.

Fe fyddwn yn gwneud Gemau ag athletau yn ein gwersi ymarfer corff ar bnawn Dydd Mercher y tymor yma, felly fe fydd angen dillad addas ar gyfer y tu fas yn enwedig sgidiau addas i redeg y tu fas. Dyma luniau diweddraf o'r plant wrth eu gwethgareddau dysgu.

 Welcome to this Summer Term. As with last term there is much ground to cover. We will be doing language activities before morning break each day. Our emphasis this term in our reading sessions is reading and comprehension. We will be practicing for the national tests for the next couple of weeks.The children will hopefully develop their skills of finding relevant information in various texts. It all the more important therefore this term for the children to read regularly at home in both languages. I have encouraged the children to record in their reading record each time they read. You are also welcome to keep record alongside them. Most of the children are keen readers and are already enjoying this responsibility. 

After break we split up for maths. We will not be doing this for the next couple of weeks as we will be concentrating on familiarising the children with the format of the national tests for year 3. We do a lot of mental and practical maths activities. We have already covered place value, addition, rounding up and down to the nearest ten, multiples, Venn and Carroll Diagrams and of course tables. We will be doing more work on number bonds and how they can help the children to do larger sums. Also problems involving money and time.

Our games lessons this term will on a Wednesday afternoon and we will be going outside when the weather permits to do games and athletics. We encourage the children to wear shorts in the fine weather and longer tracksuit bottoms when it's colder but always appropriate outdoor footwear. 

Our theme this term is Iechyd Da which translates Good Health. We will be studying teeth and human organs, The Victorian Period, Sampling Welsh produce as well as studying the work of Welsh artists.

Mathemateg ymarferol/practical maths

Top