Navigation
Home Page

Robin Goch

DOLENNI DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS 

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS


 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting           

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/maths/irf08_15/welsh/Flash/c_index.html

https://www.topmarks.co.uk/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-19229-welsh-number-line-0-20

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-17242-llyfryn-gweithgareddau-mathemateg-y-pasg

 

Iaith / Language 

 

https://www.dysgugydasam.co.uk/

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

https://www.fflicafflac.com/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-s-097-taflenni-darllen-a-deall-blwyddyn-1-taflenni-gweithgaredd

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-601-pecyn-ymarfer-sillafu-a-llawysgrifen-geiriau-aml-uchel-cam-1-5

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

 

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-10560-gweithgaredd-trefnu-tyfiant-planhigyn-cymraeg

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-sc-125-taflen-waith-didoli-anifeiliaid-i-gynefinoedd-poeth-ac-oer-taflen-weithgaredd-welsh

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html

 

Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-104-taflenni-labelu-deinosoriaid

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-7727-taflen-weithgaredd-didoli-deunyddiau-naturiol-a-wneuthuredig
https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-2016-pecyn-chwarae-rol-castell-canol-oesoedd
 

Lles / Wellbeing

 

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

 

Celf, Drama a Cherddoriaeth / Art, Drama and Music 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

http://www.crayola.co.uk

 

 

Arall / Other

 

https://www.purplemash.com/sch/rhyd-y-grug

https://www.activityvillage.co.uk/

https://cyw.cymru/

https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/shows/cymraeg

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zdm3nrd

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc2-blwyddyn-1-2-a-3-wl-cm-30

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc1-meithrin-derbyn-blwyddyn-1-wl-cm-30

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

 

 

 

 

Grid GweithgareddauActivities Grid

 

Isod, mae ‘Grid Gweithgareddau’ gyda syniadau i chi wneud dros eich cyfnod yn y ty. Dewiswch beth hoffech chi o’r grid. Does dim amser penodol i chi wneud a gallech wneud gymaint hoffech chi. Os hoffech chi ddanfon lluniau o’ch tasgau arbennig, danfonwch i’r e-bost: e.jones@rhyd-y-grug.cymru  Byddaf wrth fy modd yn gweld eich gwaith gwych!

Below, is your ‘Activities Grid’ with some ideas that you could do during your time at home. You can choose as many tasks as you like from the grid. There isn’t a deadline date for these tasks. If you would like to send some pictures of your fantastic tasks, please send to the email address: e.jones@rhyd-y-grug.cymru   I will be delighted seeing your amazing work!

Dyma'r Grid Gweithgareddau. Here is the Activities Grid.

Tric a Chlic

Picture 1 Mrs Phillips
Picture 2 Miss Ford
Picture 3 Miss Williams
Picture 4 Mrs James
Picture 5 Miss Jones
Picture 1

Croeso i ddosbarth Robin Goch !

Welcome to dosbarth Robin Goch !

 

Hoffwn yn gyntaf ddweud pa mor dda mae’r plant wedi ymgartrefu yn Nosbarth Robin Goch.

Mae pob un wrth eu bodd ac wedi gwneud sawl ffrind newydd.

Ein thema tymor hon yw 'Lliwiau'. Bydden ni yn dysgu am bob lliw o dan yr enfys yn wythnosol!

 

 I would firstly like to say how fantastic the children have settled into dosbarth ‘Robin Goch.

Every single one is having a brilliant time and they have made many new friends.

Our main theme this term is ‘Colours'. We will be learning about all of the colours of the rainbow weekly!

 

 

Mae yna 41 o blant yn y dosbarth. Miss Jones yw'r athrawes dosbarth ac mae 3 staff ffantastig yn cynorthwyo.

There are 41 pupils in the class. Miss Jones is the class teacher and there are 3 wonderful support staff helping.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Llun - mae angen gwisgo dillad cyffyrddus i'r ysgol ar ddydd Llun. Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas (dim careiau os gwelwch yn dda).

Monday is our PE day - Your child needs to wear comfortable clothes to school on a Monday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear (no laces please).

 

Croeso i chi ddod a ffrwyth/llysiau eich hunain neu mae ffrwyth ar gael yn wythnosol am £1.50.

You can bring your own fruit/vegetables to school. Alternatively you can pay £1.50 every Monday morning for the week.

 

 Bydd taflen Gwaith Cartref yn cael ei ddarparu pob hanner tymor. Gallwch ddewis y tasgau hoffech chi gyflawni dros yr hanner tymor. Gofynnwn i chi ddewis 1 tasg iaith, 1 tasg rhifedd ac 1 tasg thema, i'w gyflawni mewn unrhyw drefn. 
A homework sheet will be provided every half term. You can choose the tasks you would like to complete over the next 6 weeks. You can choose more than 3 tasks if you would like, however please complete 1 literacy, 1 numeracy and 1 theme activity, in any order, by the dates provided. 

 

If you have any old fancy dress costumes, dolls, that you no longer need please can you send them into school with your child.

If you have any links/resources that could help up us with our theme please can you let us know.

 

 Diolch yn fawr Miss Jones

 

 

 

 

 

Ein thema – LliwiauOur theme – Colours! 

Pinc - Tri mochyn bach! Pink - Three little pigs!

Oren - Blasu bwydydd oren! Orange - Tasting orange food!

Sport Relief 2020!

Top