Navigation
Home Page

Robin Goch

Picture 1 Mrs Phillips
Picture 2 Miss Ford
Picture 3 Miss Williams
Picture 4 Mrs James

Croeso i ddosbarth Robin Goch !

Welcome to dosbarth Robin Goch !

 

Hoffwn yn gyntaf ddweud pa mor dda mae’r plant wedi ymgartrefu yn Nosbarth Robin Goch.

Mae pob un wrth eu bodd ac wedi gwneud sawl ffrind newydd.

Ein prif thema'r tymor yma ydy  ‘dyma fi’.

Os gwelwch yn dda a fedrwch chi ddanfon llun babi och plentyn mewn i’r ysgol cyn gynted â phosib.

 I would firstly like to say how fantastic the children have settled into dosbarth ‘Robin Goch.

Every single one is having a brilliant time and they have made many new friends.

Our main theme this term is ‘Ourselves’.

Please could you send a baby picture of your child into school soon as possible.

 

Mae yna 42 o blant yn y dosbarth. Mrs Phillips yw'r athrawes dosbarth ac mae 3 staff ffantastig yn cynorthwyo.

There are 42 pupils in the class.

Mrs Phillips is the class teacher and there are 3 wonderful support staff helping.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Llun - mae angen gwisgo dillad cyffyrddus i'r ysgol ar ddydd Llun. Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas (dim careiau os gwelwch yn dda).

Monday is our PE day - Your child needs to wear comfortable clothes to school on a Monday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear (no laces please).

 

Croeso i chi ddod a ffrwyth/llysiau eich hunain neu mae ffrwyth ar gael yn wythnosol am £1.50.

You can bring your own fruit/vegetables to school. Alternatively you can pay £1.50 every Monday morning for the week.

 

 

If you have any old fancy dress costumes, dolls, that you no longer need please can you send them into school with your child.

If you have any links/resources that could help up us with our theme please can you let us know.

 

The children’s ‘first day at school’ class photo is available for you to order, if you wish to purchase one.

You can order from the school, the cost is £8. Please send the money into school as soon as possible with your child’s name clearly labelled on the envelope.

You can also order directly from Merthyr Express newspaper.

 

 Diolch yn fawr Mrs Phillips

 

 

 

 

 

Top