Navigation
Home Page

Glas y Dorlan

GWIETHGAREDDAU MATHS

 

https://www.themathsfactor.com/

GWAITH CELF GYDA LEGO

 

https://frugalfun4boys.com/lego-stamping-its-art-with-bricks/

SESIYNAU FFITRWYDD GYDA MRS.CAMBOURNE

 

https://youtu.be/bhNKJbF57-0

CLICIADUR

 

https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/papurau/rhifyn_13/index.html

 

SYNIADAU 

 

https://www.urdd.cymru/cy/ieuenctid/criw/criw-cynradd/

https://stories.audible.com/start-listen

LINCIAU DEFNYDDIOL/USEFUL LINKS

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting                   

https://www.topmarks.co.uk/

https://pages.sumdog.com/parent/

http://www.snappymaths.com/

https://m.coolmathgames.com/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/


Iaith / Language 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/t-l-3967-writing-challenge-cards

https://www.twinkl.co.uk/resource/t2-e-3760-lks2-reading-comprehensions-bumper-resource-pack


Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://frugalfun4boys.com/awesome-stem-challenges/

https://thehomeschoolscientist.com/star-wars-science-ideas-giveaway/

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/


Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-g-049-planit-geography-year-5-marvellous-maps-lesson-4-grid-references-lesson-pack 

 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

 

 

Celf a Drama / Art and Drama

 

http://www.robbiddulph.com/draw-with-rob

https://www.parents.com/fun/arts-crafts/painting/recreate-mastpiece-paintings/#page=2

https://www.pinterest.co.uk/pin/563724078347110291/

https://www.youtube.com/watch?v=CfUTNE44dbQ

https://quickdraw.withgoogle.com/

https://leftbraincraftbrain.com/40-best-art-projects-for-kids/?cn-reloaded=1


Arall / Other

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/

https://www.bbc.co.uk/bitesize

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-ysgol-ar-cau-cc3-blwyddyn-4-5-a-6-brwelsh-school-closure-home-learning-pack-ps3-year-4-year-5-year-6-wl-cm-30

https://www.activityvillage.co.uk/learning

https://www.twinkl.co.uk/resource/year-6-school-closure-interactive-learning-links-t-e-2549924

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://scratch.mit.edu/explore

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

https://www.funkidslive.com/podcast/stuck/#

 

Croeso i dudalen dosbarth Glas y Dorlan! Mae 20 o blant yn ein dosbarth, pob un yn barod i weithio yn galed yn eu blwyddyn olaf yn Rhydygrug.

 

Welcome to our class page! There are 20 children in our class, all ready to work hard during their final year at Rhydygrug.

 

Dydd Llun ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisgo gwisg addas ar gyfer dawns i'r ysgol ar y diwrnod hwnnw. Bydd gweithgareddau awyr agored arall yn digwydd yn achlysurol trwy gydol y tymor lle na fydd angen gwisg.

 

Monday is our P.E. day and all pupils will need to wear a suitable kit for dance to school on this day. Many outdoor activities will be taking place throughout the term but no kit will be needed here.

 

Mae'r tasgau gwaith cartref yn cael eu gosod ar ddechrau pob hanner tymor. Disgwylir i'r plant gwblhau o leiaf tri thasg (o'u dewis nhw) o fewn yr hanner tymor hwnnw. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref (dewis rhydd ar gyfer MWYNHAD – mae digonedd o lyfrau ar gael yn y dosbarth neu lyfr o’r tŷ). Ar ben hyn mae gen bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’.

 

Homework tasks are given at the beginning of each half term. Children are expected to complete at least three tasks (of their choice) during the half term period. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home (free choice for ENJOYMENT - there are plenty of books to choose from in class or a book from home). All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders.

 

Diolch, Mrs. Hedges

Mrs. Hedges

Top