Navigation
Home Page

Glas y Dorlan

Croeso i dudalen dosbarth Glas y Dorlan! Mae 20 o blant yn ein dosbarth, pob un yn barod i weithio yn galed yn eu blwyddyn olaf yn Rhydygrug.

 

Welcome to our class page! There are 20 children in our class, all ready to work hard during their final year at Rhydygrug.

 

Dydd Llun ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisgo gwisg addas ar gyfer dawns i'r ysgol ar y diwrnod hwnnw. Bydd gweithgareddau awyr agored arall yn digwydd yn achlysurol trwy gydol y tymor lle na fydd angen gwisg.

 

Monday is our P.E. day and all pupils will need to wear a suitable kit for dance to school on this day. Many outdoor activities will be taking place throughout the term but no kit will be needed here.

 

Fel arfer, bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref (dewis rhydd ar gyfer MWYNHAD – mae digonedd o lyfrau ar gael yn y dosbarth neu lyfr o’r tŷ). Ar ben hyn mae gen bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’.

 

Homework is usually set on Fridays to be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home (free choice for ENJOYMENT - there are plenty of books to choose from in class or a book from home). All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders.

 

Diolch, Mrs. Hedges

Mrs. Hedges

Mrs. Hedges 1
Top