Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Lluniau cyfnod ynysu / Lockdown photos

Bore da,

Welcome to the Summer term! Hope you are all well and staying safe. We are all missing the children but enjoying seeing the activities they are completing and videos that you send us. Due to the continuing situation we will now be producing a fortnightly grid with tasks to support your child's learning at home.

We will be uploading the grid on a Monday morning every fortnight on the class page on the school website. There will also be sharing  other  links and activities to support the learning on class Dojo. These activities can be completed at any time in any order over the fortnight . We will also continue to share any additional class challenges or new ideas that we may find during the week.  Please remember to upload  or email the photos, videos or comments to us daily and we will share with the class wherever possible. We will continue to respond individually to each activity posted Monday to Friday.

 

If you have any problems or questions please email us or contact us on class Dojo.

Diolch yn fawr

 

Croeso i dymor yr Haf. Gobeithio eich  bod yn cadw'n  iach ac yn saff. Rydyn ni'n gweld eisiau'r plant yn fawr iawn ond wrth ein bodd wrth weld yr holl weithgareddau a'r hwyl rydych yn danfon i ni. O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol yn parhau fe fyddwn ni nawr yn paratoi grid  gweithgareddau dros bythefnos er mwyn cefnogi eich plentyn adref,

Byddwn yn lanlwytho'r grid ar fore Llun bob pythefnos ar dudalen wefan dosbarth.  Fe allwch chi gwblhau'r gweithgareddau mewn unrhyw drefn, unrhyw amser. Byddwn ni hefyd yn parhau i rannu heriau / syniadau newydd gennych ar Dojo wrth iddynt godi yn ystod yr wythnos. Cofiwch ddanfon eich lluniau, sylwadau neu fideos drwy Dojo neu      e-bost fel ein bod yn gallu rhannu gyda'ch ffrindiau. Fe fyddwn ni hefyd yn parhau i ymateb yn unigol i'r gweithgareddau neu'r sylwadau.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau neu gwestiynau fe allwch chi gysylltu â ni drwy e-bost neu Dojo.

Diolch yn fawr

Grid Gweithgareddau / Activities Grid

Isod ceir grid gweithgareddau ble y gallwch chi ddewis tasgau i gwblhau yn ystod eich amser i ffwrdd o’r ysgol. Mae gweithgareddau newydd yma nawr am bythefnos arall.

Below is an activities grid from which you can choose tasks to complete during your time away from school. There are new activities here now for the next fortnight. 

Adnoddau Stori Mor Ladron Y Pants / Pirates Love Underpants Story Resources
Adnoddau Stori Syrpreis Handa's Surprise Resources

Grid Bwyd Bwyd Bwyd !

Stori Bwyd Bwyd Bwyd -read the story Food food food!

Grid Y Lindysyn Llwglyd / The Hungry Caterpillar

Stori Y Lindysyn Llwglyd - The Hungry Caterpillar

Grid Yr Ardd Hardd / The Enchanted Garden grid

** Dalier Sylw - app gwych i ddefnyddio gyda'r plant- Selog

**Please note  - a fantastic app to use - Selog

DOLENNI DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS 

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS

 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting           

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/maths/irf08_15/welsh/Flash/c_index.html

 

https://www.topmarks.co.uk/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-19229-welsh-number-line-0-20

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-17242-llyfryn-gweithgareddau-mathemateg-y-pasg

 

Iaith / Language 

 

https://www.dysgugydasam.co.uk/

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

https://www.fflicafflac.com/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-s-097-taflenni-darllen-a-deall-blwyddyn-1-taflenni-gweithgaredd

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-601-pecyn-ymarfer-sillafu-a-llawysgrifen-geiriau-aml-uchel-cam-1-5 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-10560-gweithgaredd-trefnu-tyfiant-planhigyn-cymraeg

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-sc-125-taflen-waith-didoli-anifeiliaid-i-gynefinoedd-poeth-ac-oer-taflen-weithgaredd-welsh

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html

 

Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-104-taflenni-labelu-deinosoriaid

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-7727-taflen-weithgaredd-didoli-deunyddiau-naturiol-a-wneuthuredig

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-2016-pecyn-chwarae-rol-castell-canol-oesoedd

 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

 

Celf, Drama a Cherddoriaeth / Art, Drama and Music 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

http://www.crayola.co.uk

 

Arall / Other

 

https://www.purplemash.com/sch/rhyd-y-grug

 

https://www.activityvillage.co.uk/

 

https://cyw.cymru/

 

https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/shows/cymraeg

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zdm3nrd

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc2-blwyddyn-1-2-a-3-wl-cm-30

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc1-meithrin-derbyn-blwyddyn-1-wl-cm-30

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed-blwyddyn 2

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page-year 2

 

Mrs Evans a Mrs Thomas sydd yn y dosbarth

Mrs Evans and Mrs Thomas are in the class

 

Mae 27 o blant yn ein dosbarth ni - There are 27 children in our class.

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn ac yn cadw yn ddiogel. Rydyn ni yn gweld eich eisiau yn fawr ac yn colli cael hwyl gyda chi yn yr ysgol.  Mae llawer o weithgareddau ar y dudalen yma  i chi wneud bob pythefnos. Rydyn ni am i chi dynnu lluniau ac anfon nhw i ni os gwelwch yn dda. Cofiwch fe fydd gweithgareddau ar Dojo hefyd. 

We hope that you are all ok and staying safe. We are missing you all and missing having fun with you in school. There are activities on this page for you to complete every fortnight. Please take lots of photographs and send them to us. Remember there are activities on Dojo also. 

Casglu Sbwriel / Litter Picking

Sioe Martyn Geraint

Amgueddfa / Museum

Diwrnod pyjamas / pyjama day

Prynhawn prysur / busy afternoons

Top