Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Picture 1 Mrs Evans
Picture 2 Mrs Thomas
Picture 1

Grid Gweithgareddau / Activities Grid

Isod ceir grid gweithgareddau ble y gallwch chi ddewis tasgau i gwblhau yn ystod eich amser i ffwrdd o’r ysgol.

Below is an activities grid from which you can choose tasks to complete during your time away from school.

DOLENNI DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS 

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS

 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting           

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/maths/irf08_15/welsh/Flash/c_index.html

 

https://www.topmarks.co.uk/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-19229-welsh-number-line-0-20

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-17242-llyfryn-gweithgareddau-mathemateg-y-pasg

 

Iaith / Language 

 

https://www.dysgugydasam.co.uk/

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

https://www.fflicafflac.com/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-s-097-taflenni-darllen-a-deall-blwyddyn-1-taflenni-gweithgaredd

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-601-pecyn-ymarfer-sillafu-a-llawysgrifen-geiriau-aml-uchel-cam-1-5 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-10560-gweithgaredd-trefnu-tyfiant-planhigyn-cymraeg

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-sc-125-taflen-waith-didoli-anifeiliaid-i-gynefinoedd-poeth-ac-oer-taflen-weithgaredd-welsh

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html

 

Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-104-taflenni-labelu-deinosoriaid

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-7727-taflen-weithgaredd-didoli-deunyddiau-naturiol-a-wneuthuredig

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-2016-pecyn-chwarae-rol-castell-canol-oesoedd

 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

 

Celf, Drama a Cherddoriaeth / Art, Drama and Music 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

http://www.crayola.co.uk

 

Arall / Other

 

https://www.purplemash.com/sch/rhyd-y-grug

 

https://www.activityvillage.co.uk/

 

https://cyw.cymru/

 

https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/shows/cymraeg

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zdm3nrd

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc2-blwyddyn-1-2-a-3-wl-cm-30

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc1-meithrin-derbyn-blwyddyn-1-wl-cm-30

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed-blwyddyn 2

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page-year 2

 

Mrs Evans a Mrs Thomas sydd yn y dosbarth

Mrs Evans and Mrs Thomas are in the class

 

Mae 27 o blant yn ein dosbarth ni - There are 27 children in our class.

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener - mae angen dillad addas ac ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda.

Physical Education is on a Friday - please make sure your child has suitable clothing -shorts and t shirts with names on please!! smiley

 

Mae 'prynhawn prysur' ar brynhawn Mercher -fe fydd y plant yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn ystod y sesiynau yma, yn cynnwys gweithgareddau tu fas - mae angen sicrhau bod cot ganddynt ac esgidiau addas.  

"Busy afternoons" will take place on Wednesday - the children will be taking part in a variety of activities including working outdoors - please make sure they have a coat and suitable shoes. 

 

Os ydy'ch plentyn yn dod a Jeff y Jiraff adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Jeff a'i anfon i'r ysgol, rhoi lluniau yn y llyfr neu eu e-bostio

If your child bring Jeff the giraffe home for the weekend please can you take photographs of them with Jeff and send them to school, or put photographs in the book, or send them to  sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk  Diolch ! 

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau a'i ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Homework will be set on Thursday and to be returned to school on Mondays please.  

 

Thema ein tymor yw Un Tro.........

Byddwn hefyd yn dysgu am ddeunyddiau , storiau Rala Rwdins, cestyll ac am Gymru. 

Our theme this year is Once upon a time.......

We will also be learning about materials, Rala Rwdins stories, castles and Wales.

Casglu Sbwriel / Litter Picking

Sioe Martyn Geraint

Amgueddfa / Museum

Diwrnod pyjamas / pyjama day

Prynhawn prysur / busy afternoons

Top