Navigation
Home Page

Cnocell y Coed 1

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed - Mrs Evans smiley

 

Miss Batchelor sydd yn helpu yn y dosbarth no

 

Mae 21 o blant yn y dosbarth. Ein thema y tymor yma yw "Pethau Byw"

 

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page -Mrs Evans

 

Miss Batchelor helps out in the class

 

There are 21 children in our class. Our theme this term is "Living Things"

Dyma ni gyda ein cebab ffrwythau / Here we are with our fruit kebabs

Smwddi ffrwythau / Fruit smoothies

Ein taith i fae Caerdydd / Our trip to Cardiff bay

Mae ymarfer corff ar ddydd Iau - mae angen cit ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda ac esgidiau rhedeg .

Os ydy'ch plentyn yn dod a Jeff y Jiraff adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Jeff a'i anfon i'r ysgol neu ei e-bostio

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau - i'w ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

P.E. is on Thursday - your child needs shorts and t shirt and trainers for these lessons please.

If your child brings Jeff the giraffe home for the weekend please take a photo of your child with Jeff and send it to school or e-mail it to

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Homework will be set on Thursday and needs to be returned to school on Mondays please.

 

***A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda a chofnodi yn y llyfr cofnod **

**Please listen to your child reading every night and write in the home record book **

Cofiwch i ddefnyddio Purple Mash yn y ty  /  Remember to use Purple Mash at home

Diolch yn fawr - Mrs S.Evans

Dyma ein gweithgareddau pel-rwyd / Here are our netball activities

Mwy o weithgareddau / More activities
Top