Navigation
Home Page

Sigl-i-Gwt

Croeso i dudalen Dosbarth Sigl-i-Gwt!    Welcome to our class page!

 

Ein thema y tymor yma ydy ‘Teithio trwy’r ganrif’

 

Yn ystod ein gwersi Hanes a Chelf fe fyddwn yn edrych ar fywyd ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd a thu hwnt. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu sut mae grymoedd yn gweithio. Byddwn yn dysgu mwy am Gymru yn ein gwersi Daearyddiaeth.

 

Bydd ein gwaith Saesneg yn ffocysu ar nofel David Walliams ‘Gangsta Granny’ a’n gwaith Cymraeg ar lyfr ‘Rhyfel Sam’ gan Glenys Lloyd.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

 

This term's theme is ‘Travelling through the century’

 

Within our History and Art lessons we will be looking at what life in Britain was like during and after the Second World War. During our Science lessons we will be looking at how different forces work. We will also be learning more about Wales in our Geography lessons.

 

We will be reading ‘Gangsta Granny’ by David Walliams in our English lessons and our Welsh lessons will focus around the story of an evacuee in ‘Rhyfel Sam’ by Glenys Lloyd.

 

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

 

Rydym yn ddosbarth hapus, brwdfrydig a gweithgar. Mae 26 o blant yn ein dosbarth i gyd.

 

Dydd Llun ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisg addas: siorts, crys-t, trainyrs a gwisg tracsiwt yn y gaeaf.

 

Monday is our P.E. day and all pupils will need a suitable kit: shorts, t-shirt and trainers and tracksuit bottoms in the winter.

 

Fel arfer, gosodir gwaith cartref ar Ddydd Gwener a rhaid cofio ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref a chofnodi eu cynnydd yn eu Cofnod Darllen. Ar ben hyn mae gan bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’.

 

Homework is usually set on Fridays and should be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home and record their progress in their Reading Records. All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders.

 

 

Diolch, Miss Thomas

Picture 1 Miss Thomas
Top