Navigation
Home Page

Eos

Croeso i ddosbarth Eos - blwyddyn 2!

Welcome to Eos's class - year 2!

 

Mae 23 o blant yn y dosbarth ac mae Miss Thomas a Mrs Carpenter yn gweithio gyda ni. 

 

There are 23 children in the class and Miss Thomas and Mrs Carpenter work with us. 

 

 

Ein thema'r tymor yma ydy 'Anhygoel fi'.

Our theme this term is ‘Marvellous me’.

 

Ein diwrnod addysg gorfforol  yw Dydd Mawrth - mae angen gwisgo dillad cyfforddus ac addas i'r ysgol pob Dydd Mawrth- Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas.

Tuesday is our PE day - Your child needs to wear comfortable and appropriate clothes to school every Tuesday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear 

 

Gwnewch yn si┼Ár eich bod wedi cysylltu â Dojo os gwelwch yn dda - dyma ble y byddwn yn gosod gwaith cartref  ar Ddydd Gwener ac i fod yn ôl erbyn dydd Llun. 

A wnewch chi ddarllen gyda'ch plentyn bob nos am 5 munud a chofnodi sut mae'r darllen os gwelwch yn dda. 

Os allai helpu, plîs cysylltwch ar Dojo neu drwy ebost

- r.thomas@rhyd-y-grug.cymru.

 

Please make sure you have connected to Dojo - this is where homework will be set every week -on a Friday and to be returned on a Monday. 

Please read with your child for 5 minutes every night and record in the Dojo how has the reading been. 

If I can help in any way or if you have any questions, please contact via Dojo or email me at

r.thomas@rhyd-y-grug.cymru

 

Diolch yn fawr.

 

 

Top