Navigation
Home Page

Robin Goch

Thema:

Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn dilyn y thema ‘Pethau byw/ yn yr ardd’, felly, bydd llawer o’r gwaith a wneir yn y dosbarth yn ymwneud â’r thema yma.

Os oes gennych unrhyw wrthrychau neu wybodaeth, er enghraifft mewn llyfrau, sydd yn ymwneud â’r thema, mae croeso i’ch plentyn ddod â nhw i’r dosbarth.

 

Cyswllt Cartref

Cofiwch i ddychwelyd eich cerdyn cyswllt cartref pob bore dydd llun os gwelwch yn dda.

Gofynnwn yn garedig i chi gymryd yr amser i helpu eich plentyn i ddysgu llythrennau’r Wyddor, atgyfnerthu rhifau 1-10 ac i hybu eich plentyn i adnabod / ffurfio’i enw / henw.

 

 Addysg Gorfforol:

Bydd y gwersi addysg gorfforol ar fore dydd Llun. Bydd angen i’r plant wisgo dillad ac esgidiau addas I’r ysgol y diwrnod yma.

 

Theme: 

Our chosen theme for this term is ‘Living things/In the garden,’ therefore much of our work in the classroom will follow this theme.

If you have any photographs, videos or resources relating to this theme at home, your child is welcome to bring them to school.

We would also be very grateful if you could send into school with your child anything that could help us with our gardening theme etc. seeds, small plants, bedding plants, pots. Anything you can spare.

Thank you for your support once again.

 

 

Home school task

Please can you make sure the home school task is returned every Monday morning.

I ask you kindly  to spend a little time to help your child learn  his/her letter sound every weekend, to recognise numbers  0-10, and to encourage your child to write and recognise his/her name.

 

PE

PE lessons will take place on a Monday morning. Pupils will need to wear suitable clothes to school on this day including suitable footwear.

Croeso i ddosbarth Robin Goch !smiley

Welcome to dosbarth Robin Goch !smiley

 

Thema'r dosbarth y tymor yma yw Dyma Fi!

Our class theme this term will be Ourselves!

 

Mae yna 38 o blant yn y dosbarth.

Mrs Phillips yw'r athrawes ddosbarth a mae Miss Thomas, Mrs Ford a Mrs Joll yn cynorthwyo.

There are 38 pupils in the class.

Mrs Phillips is the class teacher and Miss Thomas, Miss Ford and Mrs Joll are the support staff.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Mawrth – does dim angen gwisg ymarfer corff ar hyn o bryd.

Tuesday is our PE day – there is no need for PE kit at the moment.

 

Croeso i chi ddod a ffrwyth eich hunain. Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c.

You can bring your own fruit to school. Fruit is also available for 30p a day.

 

A fedrwch chi ddanfon llun babi mewn i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Please can you send a baby photograph into school with your child.

 

Diolch yn fawr Mrs Phillips

 

Photographs of the children will be uploaded over the next few weeks.

 

 

Top