Navigation
Home Page

Gwdi-Hw

Croeso i dudalen we dosbarth Gwdihŵ, blwyddyn 1.

 

Mae 41 ohonom yn y dosbarth, Miss Thomas yw’r athrawes ddosbarth ac mae Mrs Brown-Williams, Miss Davey a Miss Hicks yn gweithio gyda ni hefyd.

 

Ein thema'r tymor hwn yw ’Amser Maith yn ôl’ a byddwn yn astudio stori Deinosoriaid yn yr Archfarchnad a ffeithiau am ddeinosoriaid.

 

Fe fydd addysg gorfforol ar Ddydd Mercher, felly mae’n rhaid i ni gofio ein cit (mae croeso i ni adael y cit yn yr ysgol am y tymor). Ar gyfer ein gwersi fe fydd angen dillad ymarfer corff ac esgidiau ymarfer.

 

 

Fe fydd sesiynau ‘Mercher Mwdlyd’ yn digwydd ar Ddydd Mercher a Dydd Iau, felly mae’n rhaid i ni gofio gwisgo hen ddillad ysgol, dod a dillad gwrth ddŵr yn ogystal â dillad sbâr a welis (mae croeso i ni adael y gwisgoedd yn yr ysgol am y tymor).

 

Sicrhewch fod enw ar BOB darn o ddillad os gwelwch yn dda!

 

Rhaid i ni gofio dod ac ein ffeiliau darllen, gyda’r llythrennau/geiriau/llyfr pop dydd yn ogystal â chofio i ddychwelyd ein gwaith cartref ar Ddydd Llun.

 

Gallwch ein helpu trwy anfon offer garddio neu ddillad gwrth ddŵr nad ydych chi eisiau rhagor. Mae croeso i chi anfon eitemau diddorol sy’n cysylltu â’n thema i’r ysgol ar Ddydd Gwener.

 

Os ydyn ni’n dod a Gwdihŵ adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu lluniau a'u hanfon i'r ysgol. Plîs dychwelwch a’r Gwdihŵ ar Ddydd Llun.

 

Diolch

 

Welcome to the web page for Gwdihŵ class, year 1.

 

There are 41 of us in the class, Miss Thomas is our class teacher and Mrs Brown-Williams, Miss Davey and Miss Hicks work with us as well.

 

Our class theme for this term is ‘Once upon a time’ and we will be studying the story Dinosaurs in the Supermarket and learning facts about dinosaurs.

 

Our PE lessons will be on a Wednesday, therefore we must remember to bring our kit (we are welcome to leave our kit in school for the term). For our lessons we will need physical activity clothing an trainers.

Our ‘Welly Wednesday’ sessions will be on Wednesdays and Thursdays therefore we must remember to wear an old school uniform, bring waterproof clothing as well as a spare set of clothing and wellies (we are welcome to leave our clothing in school for the term).

 

Please ensure that there is a name on EVERY item of clothing!

 

We must remember to bring our files, including our reading letters/words/or book to school everyday and to return homework on a Monday.

 

You could help us by donating any gardening equipment or waterproof clothing you no longer want to us. You are welcome to send any items that link to our topic to school on a Friday to show to the class.

 

If we bring the class owl home for the weekend, please take pictures and send them to school. Please return the owl to school on Monday.

 

Diolch

 

 

 

 

 

Top