Navigation
Home Page

Jac-Do

Cyswllt Cartref / Home School Task 07/02/19

Cyswllt Cartref / Home School Task!

 

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn dysgu am lygredd y môr a phwysigrwydd ailgylchu. Allwch chi ail ddefnyddio eich sbwriel cartref i greu rhywbeth hwyl? Beth am dynnu lluniau neu ddod a'r model i'r ysgol er mwyn rhannu gyda'ch ffrindiau?

 

 

We have been learning about the importance of recycling and re using. Can you use the recyclable materials you have at home to create some thing fun and interesting? Maybe you could create a sea creature, a monster , robot, something new to wear or even a new friend!

Take some pictures or bring your models into school to share with us.  Diolch

 

Bore o hwyl yn ail ddefnyddio adnoddau jync i greu ein modelau ! / A fun vist from Recreate using junk materials to create our masterpieces!

Croeso i dymor y Gwanwyn! 
Thema'r dosbarth y tymor yma yw  Amser maith yn ôl.' Byddwn yn canolbwyntio ar chwedlau sef stori Rapynsel a Jac a'r goeden ffa, cestyll a hanes Cymru yn ystod y tymor gan gynnwys thema byd hud a lledrith .
Rydyn ni'n datblygu'r ardal chwarae rôl i greu siop trin gwallt felly os oes gennych unrhyw wrthrychau, adnoddau neu gysylltiadau sydd yn ymwneud â'r thema byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth. Diolch! 

 

Our theme this term is ' Once Upon a Time !' We will be learning about fairy tales such as Rapunzel and Jack and the Beanstalk , Wales and castles during the term. We are developing our role play are into a hair salon and collecting any resources you may have such as old shampoo bottles, towels or hair accessories. If you have resources, materials, unwanted items or contacts that can support this topic we would be grateful of your support! Diolch

 

 

Cofiwch ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Iau. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t a siorts wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn.

 

Please remember that our Physical Education day is Thursday! Your child will need to bring appropriate clothing in a bag clearly labelled with their name for the session.

It would also help if you could encourage your child to undress and dress themselves at home to support the ease of changing during PE.

 

Mae Mercher Mwdlyd hefyd yn parhau bob bore Mercher!

Welly Wednesday is continuing every Wednesday Moring!

 

We kindly ask that all jumpers, cardigans or hoodies are clearly labelled with your child's name as it is very difficult to return items with no name. Diolch

Rydyn ni wedi bod yn dathlu wythnos Eco yn yr ysgol yr wythnos hon ac yn dysgu am lygredd y môr. Beth am i chi wrando ar ganeuon Cyw i ddysgu mwy?

 

We have been celebrating Eco week in school this week and learning about sea pollution and the importance of recycling rubbish. You can enjoy learning more about sea creatures and recycling through the songs on Cyw.

Nadolig Llawen oddi wrth Dosbarth Jac Do!

Still image for this video

Diwrnod Siwmperi Nadolig

Croeso i ddosbarth Jac Do!
Welcome to dosbarth Jac Do! 
 
Thema'r dosbarth y tymor yma yw Hapusrwydd! Byddwn yn canolbwyntio ar drafod teimladau, ffrindiau a teulu, pobl sy'n ein helpu ac archarwyr. 


Our class theme this term is Happiness! We will be working on feelings and emotions, family and friendships, people that help us and superheroes. 
 
Mae yna 42 o blant yn y dosbarth. Miss Worton  yw'r athrawes dosbarth a mae , Mrs Whitney, Miss Ford a Mrs Arthur  yn cynorthwyo.
There are 42 pupils in the class. Miss Worton is the class teacher and Mrs Whitney,   Miss Ford and Mrs Arthur are the support staff.
 
Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Iau. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t gwyn a siorts neu leggins du neu navy wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn.
Our PE day is every Thursday.The pupils need suitable and appropriate kit a white T shirt and navy or black shorts or leggings. Please ensure that all items clearly labelled with their name and class in and sent in a separate bag that can stay in school and returned home every half term.
 
Ffrwyth ar gael am £1.50 ar fore Dydd Llun ar gyfer yr wythnos.
Fruit is available from the school fruit shop or we kindly ask for £1.50 on a Monday for the week sent in a separate envelope to the dinner money.
 
Danfonwyd gwaith cyswllt cartref adref bob Dydd Iau. Bydd y gweithgareddau yn amrywio'n wythnosol ac yn seiliedig ar waith y dosbarth a gyflawnwyd yn ystod yr wythnos hynny.
Home tasks will be sent out on a Thursday  - these will vary from week to week as they are directly linked to the work being carried out in the classroom during the week.
 
Byddwn yn brysur tymor yma yn datblygu'r ardal tu allan felly os allwch chi gefnogi drwy gyfrannu unrhyw blanhigion, potiau, hen offer cegin / coginio er mwyn creu 'mud kitchen' neu offer garddio byddwn yn ddiolchgar iawn!

 

We will be very busy during the term developing our outdoor area. If you have any old pots, pans , old kitchen equipment for us to create a mud kitchen could you please      send them to school as soon as possible.  We are also collecting junk materials such as  cereal boxes, bottles, clean yogurt pots, cardboard boxes, kitchen towel tubes for our junk model making. If you have any contact that can contribute or suggestions of possible activities to support our topic we would be very grateful. 
 
Diolch yn fawr!
Miss Worton

Top