Navigation
Home Page

Gwdi Hw

Croeso i dymor yr Haf! Ein thema y tymor hwn yw 'Teithio'. Byddwn yn astudio gwledydd y byd, y tywydd a bwyta'n iach.

Welcome to the summer term! Our theme this term is 'Travelling'. We will be studying different countries, the weather and healthy eating.

 

 Mae 25 o blant yn ein dosbarth - Miss Thomas yw'r athrawes ddosbarth ac rydym yn derbyn cymorth gan Mrs Whitney. 

There are 25 pupils in our class - Miss Thomas is the class teacher and Mrs Whitney supports us.

 

Fe fydd addysg gorfforol ar Ddydd Mawrth, felly mae'n rhaid i ni gofio ein cit! Ar gyfer ein gwersi fe fydd angen dillad ymarfer corff ac esgidiau ymarfer- gyda'n henwau yn glir i'w gweld. 

Our PE day is on a Tuesday, therefore we need to remember our kit!  We will need sports clothing and trainers - all clearly labelled.

 

Bydd Miss Thomas yn gosod gwaith cartref ar Ddydd Gwener ac mae rhaid i ni gofio dychwelyd ein gwaith cartref ar Ddydd Llun. Mae angen i ni darllen ein llyfrau darllen pob nos a chofio dod â nhw i'r ysgol pob dydd.

Miss Thomas will set home tasks on a Friday and we need to remember to return our work on a Monday. We need to read our reading books every night and remember to bring them to school everyday. 

 

Gallwch ein helpu trwy anfon poteli gwag i’r ysgol. Mae croeso i chi anfon eitemau diddorol sy’n cysylltu â'r thema ‘Teithio’ i’r ysgol er mwyn eu dangos.

We would be grateful if you could send in empty bottles to school. If you have any exciting or interesting items that you think would help with our 'Travelling' theme, please send them to school. 

 

Diolch yn fawr! smiley

Thank you very much! 

Top