Navigation
Home Page

Robin Goch

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Robin Goch.

A warm welcome to dosbarth Robin Goch!

 

Eleni mae gennym 38 o blant yn y feithrin.

There are 38 pupils in the Nursery this year.

 

Mrs Phillips ydy’r athrawes dosbarth gyda thair cynorthwywraig Miss. Thomas, Miss Brown a Miss Ford.

Mrs Phillips is the class teacher and is supported by Miss. Thomas, Miss Brown and Miss Ford.

 

Thema tymor yr haf ydy ‘Pethau byw’.

Summer term theme is `Living Things`

 

Bydd gennym nifer o anifeiliaid bach i edrych ar ôl yn y dosbarth yn ystod y tymor yma.

Malwod Affricanaidd, penbyliaid, pryfed pric, lindys ac wyau bach o fferm Jo sydd yn mynd i fod yn y deorydd arbennig.

We will be looking after a number of animals in the class during this term. African snails , stick insects and tadpoles to name a few!

 

Byddwn hefyd yn plannu a thyfu llu o flodau, ffrwythau a llysiau.

We will also be planting and growing flowers , plants and vegetables.

 

Os hoffech ddanfon hadau, potiau, pridd neu offer garddio byddwn yn ddiolchgar iawn.

If you would like to send seeds , pots , compost or gardening equipment into school , we will be extremely grateful.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Gwener – joggers/tracgwisg/shorts ac esgidiau addas ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Friday is our PE day – joggers / tracksuit / shorts and appropriate footwear for outdoor work this term please.

 

Ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c

Fruit is available for 30p a day.

 

Cyswllt cartref pob dydd Gwener.

Danfonwch y cerdyn cyswllt cartref nol ir ysgol pob bore dydd Llun.

 

Home-school link given every Friday to be returned on Monday morning please.

Top