Navigation
Home Page

Ysgol ar agor / School open

Mi fydd yr ysgol ar agor yfory. Does DIM clwb brecwast , a  does dim ceir onibai am staff i ddefnyddio`r maes parcio.

 

Dim ond y brif fynedfa fydd ar agor - dydy`r llwybrau ar ochr Nixonville ddim wedi clirio.

 

Mi fydd cyngerdd Blwyddyn 1 a 2 yn mynd ymlaen fel arfer - byddwch yn ofalus wrth gerdded mewn i iard yr ysgol.

 

The school will be open tomorrow - however there will NOT be breakfast club. Only staff cars allowed in the car park.

 

Only the Main Entrance will be open - the side gates on Nixonville side will remain closed as the paths and parking area have not been treated by the council.

 

Year 1 and 2 concert will go ahead - please be careful when walking into the school grounds.

 

 

Top