Navigation
Home Page

Tymor yr Hydref / Autumn Term Start Date

Dechrau Tymor yr Hydref ar gyfer disgyblion bydd Dydd Mawrth , Medi 7fed

 

Fel arfer, bydd rhestr mynediad gwahanol ar gyfer plant newydd y Feithrin. Cysylltwch a Mrs Phillips am ragor o wybodaeth.

 

 

Tuesday , September 7th is the first day back for the Autumn Term for the pupils.

 

As usual there is a staggered entry timetable for the Nursery children-please contact Mrs Phillips directly for more information.

Top