Navigation
Home Page

Trip Nadolig i Play Zone/ Christmas Trip to Play Zone

Trip Nadolig ‘Play Zone’ 

Christmas Trip ‘Play Zone’

 

Ar ddydd Gwener y 10fed o Ragfyr mi fydd dosbarthiadau Jac Do, GwdihĊµ, Eos a Chnocell y Coed yn mynd i chwarae yn ‘PlayZone’ Trago Mills fel trip Nadolig. 

Mae cludiant wedi trefnu ac fe fyddwn yn cyrraedd am 9.30yb ac yn dychwelyd am 12yp. Fe fydd y disgyblion yn cael byrbryd, losin a diod yn ‘Play Zone’ ac yna yn cael cinio ar ôl dychwelyd yn ôl i’r ysgol fel arfer, does dim angen bocs bwyd ar eich plentyn.  

Cost y trip yw £10 y plentyn, mae’r gost yma yn cynnwys mynediad i chwarae, byrbryd, losin, diod a bws. 

Os hoffech eich plentyn i fynychu’r trip anfonwch yr arian i’r ysgol mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn yn glir, erbyn dydd Llun yr 6ed o Ragfyr. 

 

Diolch am eich holl gydweithrediad.

 

Mrs Barry  

 

On Friday the 10th of December classes Jac Do, Gwdihw, Eos and Cnocell y Coed will be going to play in Trago Mills' PlayZone as a Christmas trip. 

Transport has been arranged and we will arrive at 9.30am and return at 12pm. The children will have a snack, sweets and a drink at Play Zone and then have lunch on return to school as usual, your child does not need a lunch box.  

The cost of the trip is £10 per child, this cost includes access to play, snack, sweets, drink and the bus. 

If you would like your child to attend the trip please send the money to school in an envelope with your child's name and class clearly marked by Monday 6th December. 

 

Thank you for your cooperation. 

 

Mrs Barry 

 

Top