Navigation
Home Page

Trefniant yr Ysgol / School Organisation 2019-2020

Strwythur Ysgol / School Structure 2019-2020

Hoffwn groesawu Miss Nia Jenkins i`r ysgol o fis Medi ymlaen.

 

We would like to welcome Miss Nia Jenkins to the teaching staff of the school from September 2019.

 

Ym mis Medi mi fydd 302 o ddisgyblion yn yr ysgol

In September there will be 302 pupils on full time roll at school.

 

Mrs Phillips                                         Meithrin / Nursery

Miss Worton                                       Derbyn / Reception       

Miss Long                                            Blwyddyn / Year 1

Miss Jenkins                                        Blwyddyn / Year 1+2

Mrs Evans                                            Blwyddyn / Year 2

Mrs Davies/Mrs Tricker                     Blwyddyn / Year 3

Miss Clement                                      Blwyddyn / Year 3 + 4

Mr Morgan                                          Blwyddyn / Year 4

Miss Thomas                                       Blwyddyn / Year 5

Mrs Donnison                                     Blwyddyn / Year 6

Mrs Hedges                                         Blwyddyn / Year 6

 

Mae dosbarthiadau cymysg yn nhrefn dyddiad geni YN UNIG.

Mixed age classes are compiled by date of birth ONLY.

Top