Navigation
Home Page

Trefniadau Mabolgampau 2019

Trefniadau Mabolgampau.

 

Dosbarth Mrs Phillips (Robin Goch) – Dydd Iau , Mehefin 20fed am 1.45pm.                                                                                    Mi fydd y plant ac unrhyw frodyr neu chwiorydd yn gallu mynd adref yn syth.

 

Dosbarthiadau Mrs Hedges/Mrs Donnison/Mr Morgan/Mrs Tricker/Miss Clement – Dydd Gwener , Mehefin 21ain am 10.00am.                                                                                      Dydy`r plant DDIM yn gallu mynd adref yn dilyn mabolgampau adran Iau.

 

Dosbarthiadau Mrs Evans/Miss Long/Miss Thomas/Miss Worton – Dydd Gwener , Mehefin 21ain am 1.45pm.                                      Mi fydd y plant ac unrhyw frodyr neu chwiorydd yn gallu mynd adref yn syth yn dilyn y sesiwn yma.

 

Dydy rhagolygon y tywydd ddim yn ffafriol iawn , mi fyddwn yn gwneud penderfyniad y noson cynt er mwyn helpu rhieni sydd wedi trefnu amser i ffwrdd o`r gwaith i ail-drefnu.

Top