Navigation
Home Page

Trefniadau diwedd y dydd / End of day arrangements

Gwnewch yn siwr rydych chi`n cysylltu a`r ysgol os rydych chi`n newid y ffordd arferol o gasglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd os gwelwch yn dda - mae`n rhaid cael rhybudd o flaen llaw ar ffurf galwad neu nodyn.

 

Please ensure that you let us know if there any changes to the usual way that your child is being collected from school. We must have a phone call or a note explaining and confirming the different arrangements. Sometimes emergencies do occur , and as always we will be as flexible as possible to help you out - diolch!

Top