Navigation
Home Page

Trefniadau Cyngherddau / Concert Arrangements

Cyngherddau Prynhawn / Afternoon Concerts:

Drysau yn agor/Doors Open – 1.30pm 

Cyngerdd/Concert starts @ 1.45pm

 

Rydych chi`n gallu mynd a`ch plentyn adref yn syth yn dilyn y cyngherddau yr wythnos yma.Mi fyddwn yn trefnu bod brodyr a chwiorydd yn barod hefyd ar ddiwedd y gyngerdd.Manylion casglu ar ddechrau`r gyngerdd.

Yr unig gyngerdd gwahanol o bosib o ran trefniadau ydy cyngerdd Blwyddyn 1 a 2 ar Ddydd Gwener – mae plant yr adran iau allan ar eu gwibdaith Nadolig , ac efallai bydd rhaid aros nes eu bod nhw`n dychwelyd am ychydig o amser. Hoffwn atgoffa rhieni , does dim mynediad i faes parcio`r staff yn ystod cyngherddau – diolch am eich cydweithrediad.

 

 

If you are attending the christmas shows over the next two weeks , you will be able to take your children home immediately after the concerts. We will arrange that brothers and sisters are also ready by the end of the concert. The details of how to collect your child will be explained by on the day.

The only concert that may be different is the Year 1 and 2 concert on Friday 9th as the Junior Department are out on their Christmas trip , and may not be back before the concert ends – you will be able to wait for the older children to return to school if you wish. Please remember no cars are allowed in the staff car park during concerts – thank you for your co-operation.

Top