Navigation
Home Page

Traffig / Traffic

Os rydych chi`n gollwng eich plentyn i`r Clwb Brecwast yn y boreau , wnewch chi sicrhau eich bod yn gyrru ar gyflymder synhwyrol mewn,ac allan o dir yr ysgol - rydyn ni wedi derbyn sawl cwyn am bobl yn gyrru yn rhy gyflym ar ein tir - PWYLLWCH os gwelwch yn dda.

 

 

If you drop your child off in Breakfast Club , please take more care,and drive slower into and out of our grounds - we have received complaints of vehicles travelling much too quickly for safety - please DO NOT SPEED - diolch.

Top