Navigation
Home Page

System Newydd Arian Cinio / New System for Dinner Money

O ddydd Llun ymlaen, mae Cyngor Merthyr wedi newid sut ydyn ni’n casglu arian cinio.  Mi fydd system arlein, ParentPay, ar gael er mwyn i chi fedru talu arlein.  Mae’r system yma ar gael hefyd i’r plant sy’n gymwys o ginio am ddim hefyd.  A wnewch chi ddefnyddio’r logins personol er mwyn cofrestru ar y system os gwelwch yn dda.

Fel rhan o’r system, os oes dyledion yn fwy na £30.00, fe fydd Cyngor Merthyr yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol, h.y. fe fydd rhaid i chi dalu’r Cyngor a nid yr ysgol.

Wedi i chi osod eich manylion ar y system, mae cymorth ar gael ar y wefan er mwyn datrys unrhyw broblemau.

 

 

Merthyr County Borough Council have changed the way in which we collect dinner money from next Monday onwards.The online system , ParentPay will be available to you to pay dinner money online. This system also applies if your child is eligible for Free School Meals - please use the individual logins being sent to you to register on the system.

 

As part of the system , any debts which exceed £30.00 will now be taken over directly by Merthyr Tydfil County Borough Council who will invoice you directly for the arrears.This means that if an invoice is issued, you will need to pay the council directly , Mrs Johns will not be able to accept any arrears payments at school.

 

Once you have registered your details there is a comprehensive help and guidance section if you encounter any problems.

 

http://www.parentpay.com

Top