Navigation
Home Page

Rhifau cyswllt / Contact Numbers

Mae ein system negeseuon testun ddim ond yn adnabod un rhif i bob plentyn,felly mae`n rhaid sicrhau fod y gwybodaeth sydd gennym ni yn gyfredol ac yn gywir - diolch!

 

Our text messaging system only recognises one number per child , so you can see that it is very important that we have all the current and correct numbers for everyone - diolch!

Top