Navigation
Home Page

Rhieni Lywodraethwyr Newydd / New Parent Governors

Rhiant Lywodraethwyr Newydd / New Parent Governors

16.10.23

 

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar eu penodi yn Riant Lywodraethwyr newydd i'r ysgol:

Congratulations to the following for their appointment as new Parent Governors to the school:

 

Claire Newton

Dawn Pullen-lee

Jodie Scott-Smith

 

Top