Navigation
Home Page

Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mae'r ymgeiswyr canlynol wedi dangos diddordeb i fod yn Riant Lywodraethwyr yn yr ysgol. Ar ddydd Gwener , byddwch yn derbyn text i ofyn i chi ddatgan eich dewis drwy anfon enw'r person nol drwy neges destun.Mi fydd yr etholiad ar agor dros y penwythnos ac yn cau am 1.00pm ar Ddydd Llun.

 

The following candidates have put their names forward to be a Parent Governor. On Friday you will receive a text message asking for you to choose your candidate from the information supplied. The text service will continue to accept responses up until 1.00pm on Monday.

 

Please DON'T send responses until you have received the text asking the question.

 

The result will be posted here on Tuesday of next week.

Top