Navigation
Home Page

Rhagfyr 14 / December 14th

Rydyn ni`n cynnal Diwrnod Simperi Nadolig ar Ddydd Gwener i gydfynd gyda chinio Nadolig yn yr ysgol.Mae`r plant yn gallu gwisgo siwmper,neu addurniadau Nadoligaidd - gweithgaredd hollol wirfoddol.

Rhannwch os gwelwch yn dda!

We are holding a Christmas Jumper / Christmas clothing themed day this Friday (14th) to coincide with school Christmas Dinner.The chiildren can wear Christmas jumpers/clothing or wear tinsel/themed creations to school all day - purely voluntary activity.

Please share!

Top