Navigation
Home Page

Ras Concro Cancr!

Cynhelir ein fersiwn ni o Race for Life ar gyfer Cancer Research UK ar Ddydd Mawrth , Gorffennaf 12fed.

Mi fydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn rhywbeth mor bwysig er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth ac yn cael hwyl yr un pryd!

Rydyn ni`n rhedeg ar ddydd Mawrth , Gorffennaf 12fed

Wnewch chi ddychwelyd y bonyn isod er mwyn rhoi caniatad i`ch plentyn cymryd rhan os gwelwch yn dda – does dim rhaid rhedeg , maen nhw`n gallu cerdded y cwrs.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn ras ewch at raceforlife.org.

Diolch am eich cefnogaeth!

Mae modd i chi gyfrannu drwy Just Giving

https://www.justgiving.com/fundraising/ysgol-gymrug-rhd-y-grug12-07-2016

Top