Navigation
Home Page

PWYSIG - Amserau Ysgol Diwygiedig IMPORTANT - Revised School Times

0 / As of  2.5.22

Agor a chau gatiau / Opening and closing of school gates:

8:50-9:05 yb/am 

3:15 yh/pm

 

Amserau dechrau a diwedd ysgol /Times for start and end of school:

9:00 am/yb Amser cofrestru a dechrau ysgol* / Registration and school starts*

3:15 pm/yh Diwedd dydd y CS / End of day for Foundation Phase (M/N - Bl/Yr2)

3:25 pm/yh Diwedd dydd CA2 / End of day for Key Stage 2 (Bl/Yr 3-6)

 

Top