Navigation
Home Page

Pontio Rhydywaun Transition

Cyfarfodydd Rhieni Bl.6 - Zoom 

Yn dilyn llwyddiant y cyfarfod y llynedd, byddaf yn rhedeg y cyfarfodydd isod i rannu gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau gan rhieni Bl.6. 

 

Cyfarfod 1 - Ysgolion Merthyr - Nos Iau - 31/03/22 @18:00

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76487429414?pwd=VtQ4p7Pa-EWvnAtuq3P9wzsKa43MVD.1

Meeting ID: 764 8742 9414
Passcode: 61nrHX

 

Year 6 Parents Meetings - Zoom 

Following the success of last year's meeting, I will run the meetings below to share information and answer any questions from the parents of Yr.6. 

 

Meeting 1 - Merthyr Schools - Thursday- 31/03/22 @18:00

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76487429414?pwd=VtQ4p7Pa-EWvnAtuq3P9wzsKa43MVD.1

Meeting ID: 764 8742 9414
Passcode: 61nrHX

 

Mr Arwel James

Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Headteacher

Ysgol Rhydywaun

Top