Navigation
Home Page

Plant Mewn Angen/Children in Need 2015

Plant Mewn Angen / Children in Need—13/11/2015.

Mae`r Cyngor Ysgol wedi penderfynu cynnal diwrnod gwallt gwyllt neu hetiau hyll neu dillad ei hun—cyfraniadau gwirfoddol yn mynd i Blant Mewn Angen.

 

The School Council have decided to hold a Wild Hair/Silly Hat / Own clothes day next Friday for Children in Need—donations and taking part are voluntary.

 

Top