Navigation
Home Page

Plant Mewn Angen / Children in Need 2019

Mae`r Cyngor Ysgol wedi penderfynu ar thema "Lliwiau Llachar" ar gyfer Plant Mewn Angen eleni - mae`r plant yn gallu gwisgo dillad , esgidiau , hetiau neu hyd yn oed gwallt llachar drwy`r dydd ar ddydd Gwener , Tachwedd 15fed. Bydd y Cyngor yn trefnu raffl yn ystod yr wythnos - 20c y tocyn , ac maent yn gofyn yn garedig am gyfraniad gwirfoddol o £1 y pen tuag at yr elusen ar y diwrnod ei hun - diolch!

 

The School Council have decided on a theme for this year`s Children in Need Day on Friday , November 15th - "Bright Colours" The children can wear bright clothes, shoes , hats or even hair for the day! The Council have also arranged a raffle - tickets will be 20p each and be on sale next Monday through to Thursday - draw being made on Friday 15th. The Council are kindly asking for a voluntary contribution of £1 per head towards our final total on the day - diolch!

Top