Navigation
Home Page

Neges pwysig i rieni Blwyddyn 6 / Important message for Year 6 parents

Yn galw rhieni Bl6 Clwstwr Rhydywaun: Penderyn, Aberdâr, Abercynon, Rhyd y Grug a Santes Tudful. Ymunwch a’n cyfarfodydd pontio ar-lein i rieni. Gweler y llun am fwy o fanylion. Dewch yn llu!
------------------------------------
Calling Year 6 parents from Rhydywaun's cluster schools: Penderyn, Aberdâr, Abercynon, Rhyd y Grug and Santes Tudful. Join the our Zoom virtual transition meetings for parents. Please see the picture for further details. All are welcome!

 

Rhyd y Grug - May 21st at 7.00pm

 

Please contact Mr Arwel James at arweljames@rhydywaun.org for details how to join the meeting.

Top