Navigation
Home Page

Mabolgampau / Sports Day 2015

Mabolgampau 2015

Dydd Mawrth , Mehefin 23ain

Oherwydd bod yr ysgol yn tyfu,ac i geisio osgoi problemau parcio a mynediad i`r safle , rydyn ni`n bwriadu cynnal mabolgampau cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol 2 ar wahan eleni.

Mi fydd CA2 (Mrs Hedges / Mr Morgan / Miss Clement) yn dechrau am 10.00am ac mi fydd y cyfnod sylfaen (Mrs Phillips / Mrs Davies / Miss Thomas / Miss Worton / Mrs Tricker) yn dechrau am 1.45pm.

Mi fydd cyfle i chi fynd a`r plant adref yn syth yn dilyn y mabolgampau yn y prynhawn os ddymunwch.

Cofiwch – does dim ffotograffiaeth o unrhyw fath yn cael ei caniatau ar dir yr ysgol.

Sports Day 2015

Tuesday , June 23rd

We are holding the Foundation Phase and Key Stage 2 Sports Days at separate times this year.

Key Stage 2 (Mrs Hedges / Mr Morgan / Miss Clement) will start at 10.00am and Foundation Phase classes (Mrs Phillips / Mrs Davies / Miss Thomas / Miss Worton / Mrs Tricker) will start at 1.45pm.

Hopefully this will help alleviate parking and access issues around the school site.

You are able to take your child(ren) home directly following the afternoon events which should finish at around 3.00pm

Please remember that we do not allow photography of any sort on school grounds – thank you for your co-operation.

Top