Navigation
Home Page

Llythyr Plant CA2 / KS2 Pupil Letter

Hello Parent/Guardian,

 

We hope you are all well. We are missing the children but hoping that you are enjoying spending more time together. Due to the continuing situation of 'lockdown' we will now be producing a fortnightly grid with tasks which will help in continuing to support your child's learning at home. We will be emailing the grid and any supporting links directly to you every other Monday morning on a fortnightly basis. It has been great that so many of the children are keeping in touch through Google Classroom; completing tasks, chatting and uploading photos of themselves and their pieces of work. This is a great way to keep connected Monday to Friday and will no doubt help them to still feel a part of the school community. Our hope is that all children will actively join Google Classroom this coming term and complete the fun and exciting tasks which we have prepared for them. There will be a folder for each task on your child’s Google Classroom page for them to upload work directly. We will respond individually to each piece of work submitted.

 

Should you have any problems then please let us know by emailing us. 

 

 

 

Annwyl Riant/Gwarcheidwad,

 

Gobeithio eich bod chi a'ch teulu yn iach. Rydyn ni'n colli cwmni'r plant ond yn gobeithio eich bod yn mwynhau treulio amser gyda’ch gilydd. O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol a’r 'lockdown' yn parhau fe fyddwn ni nawr yn paratoi grid pythefnosol o waith a fydd o gymorth i addysg eich plentyn adre'. Fe fyddwn yn ebostio'r grid ag unrhyw ddogfenni cefnogol ar Fore Llun ac yn bythefnosol o hynny ymlaen. Mae hi wedi bod yn braf cadw mewn cysylltiad gyda'r plant trwy Google Classroom, i ddweud helo yn ddyddiol, cwblhau tasgau a lanlwytho lluniau a darnau o waith. Mae'n fffordd wych o gadw mewn cysylltiad o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener a siwr o fod yn help iddynt i dal deimlo'n rhan o gymuned yr ysgol. Gobeithiwn y bydd pob plentyn yn cadw mewn cysylltiad yn y ffordd yma yn ystod y tymor nesaf ac yn cwblhau y tasgau hwylus a diddorol rydyn ni wedi paratoi. Mi fydd ffowlder ar dudalen Google Classroom eich plentyn ar gyfer cyflwyno y gwaith a mi fyddan ni yn ymateb i bob un darn o waith sy’n dod mewn. 

 

Unrhyw broblemau gyda cysylltwch a ni trwy e-bost os gwelwch yn dda.

 

Top