Navigation
Home Page

Jambori yr Urdd

Blwyddyn 3 , 4 a 5 yn unig

Cynhelir Jambori yr Urdd ar Ddydd Gwener , Medi 30ain. Mi fydd y plant yn teithio i ganolfan Rhydycar.Mae`r digwyddiad yn ystod amser ysgol,felly does dim angen arian na brechdanau ar y plant. Cost y Jambori fydd £1 y pen – wnewch chi anfon yr arian mewn erbyn dydd Gwener yma os gwelwch yn dda?

 

Years 3 , 4 and 5 only

The Urdd Jambori is being held at Rhydycar on Friday , September 30th  – the cost for each child is £1.Could you send the money into school by Friday of this week please?  The children don`t need packed lunch as we will be back in school at lunchtime.

Top