Navigation
Home Page

Ionawr 27ain

Fel y gwyddoch, mae’r staff yn gosod nifer o dasgiau a gweithgareddau i’r plant  ar hyn o bryd.

Mae 2 y diwrnod i’r Cyfnod Sylfaen a 3 y diwrnod  i blant Cyfnod Allweddol 2.  Yn ogystal a’r rhain mae sesiynau wedi’u recordio a sesiynau byw yn wythnosol.

 

Y peth mwyaf diweddar ar Google Classroom yw’r cyfle i gyfnewid negeseuon llais rhwng y plant a’r staff er mwyn derbyn mwy o wybodaeth neu eglurhad am y tasgiau.

 

Y rheswm dros ysgrifennu’r neges yma yw i drio cael mwy o blant yn ymuno yn y sesiynau ac i gynnig cefnogaeth iddynt  fel bod modd i fwy o blant elwa o’n darpariaeth ni fel ysgol.

 

Os oes problem neu anhawster gyda’ch teclynau neu offer TGCH  -  a wnewch chi gysylltu gyda’r ysgol er mwyn trefnu i fenthyg Chromebook neu iPad.  Fe fydd rhaid llofnodi ffurflen yswiriant, ond mae’n bosib i ni drefnu benthyciad o fewn 24 awr.

 

Er ein bod ni mewn cyfnod anodd, mae’r staff yn dal i ymateb i broblemau a chwestiynau ar eu ebyst.  

 

A wnewch chi sicrhau eich bod yn hysbysu ni o unrhyw drafferthion sydd yn rhwystro’ch plentyn rhag ymuno gyda’r gweithgareddau a’r tasgiau dyddiol fel ein bod ni’n gallu gweithio gyda chi i drio datrys eich problemau.

 

Diolch.

Top