Navigation
Home Page

Holiadur yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Questionnaire

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i weld sut hoffai ein staff, cynghorwyr, trigolion ac aelodau’r cyhoedd weld y Gymraeg yn datblygu a thyfu ym Merthyr Tudful.

Mae’n hynod bwysig ein bod yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl, gan y bydd yr ymatebion yn cefnogi gweithrediad y Strategaeth Iaith Gymraeg.

Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau'r arolwg:

https://forms.office.com/e/aTjtZkJeFr

 

A consultation is currently taking place to see how our staff, councillors, residents and members of the public would like to see the Welsh language develop and grow within Merthyr Tydfil. 

It’s really important that we reach as many people as possible, as the responses will support the implementation of the Welsh Language Strategy. 

Please click the link below to complete the survey: https://forms.office.com/e/aTjtZkJeFr

 

Diolch yn fawr
Tîm Cysylltiadau Corfforaethol, Ymgynghori ac Ymgysylltu

Ffôn: 01685 72 5087 / 5490 / 5155

merthyr.gov.uk 
facebook.com/CBSMerthyrTudful
twitter.com/CBSMerthyr
instagram.com/cbsmerthyrtudful
Corporate Communications, Consultation 
& Engagement Team
 
Phone: 01685 72 5087 / 5490 / 5155

merthyr.gov.uk 
facebook.com/MerthyrTydfilCBC
twitter.com/MerthyrCBC
instagram.com/merthyrtydfilcbc
 

Top