Navigation
Home Page

Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt

Rydyn ni`n cynnal helfa drysor wyau pasg ddydd Iau nesaf - Ebrill 6ed.Os yw`r plant eisiau , maen nhw`n gallu gwisgo dillad lliwgar ar gyfer y Pasg am y diwrnod.Does dim rhaid creu hetiau Pasg , ond eto,mae`r plant yn gallu dod a het mewn os maen nhw moen.

 

We are holding an Easter Egg Hunt in school next Thursday - April 6th. To help celebrate , the children can wear brightly coloured clothes for the day - yellows,greens etc. They do not have to make an Easter hat , but they can if they wish.

Top