Navigation
Home Page

Gwyliau hanner tymor / Half term holiday

Bydd yr ysgol ar gau am wyliau hanner tymor 21.2.22- 25.2.22. Mae'r ysgol yn ailagor ar ddydd Llun, Chwefror 28ain.

 

School will be closed for half term holiday 21.2.22-25.2.22. School will reopen on Monday, February 28th.

Top