Navigation
Home Page

Gwyl Banc 19.9.22 Bank Holiday

Angladd Gwladol Ei diweddar Fawrhydi y Frenhines Elisabeth II  

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd gŵyl banc ychwanegol ddydd Llun 19 Medi i nodi achlysur Angladd Gwladol Ei diweddar Fawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Bydd yr ysgol ar gau.

 

State Funeral of Her late Majesty Queen Elizabeth II    The Government has announced that there will be an additional bank holiday on Monday 19 September to mark the occasion of the State Funeral of Her late Majesty Queen Elizabeth II. The school will be closed.

Top