Navigation
Home Page

Gwersi Cymraeg / Welsh Lessons

Gwersi Cymraeg gyda`r nos yn dechrau nos Fercher am 6.15pm yn yr ysgol! Mae angen o leiaf 8 o bobl , felly dewch yn llu!

Welsh lessons are beginning at school on Wednesday evenings at 6.15pm - starting this Wednesday , November 7th - we need at least 8 people to make it viable , so please come along and give it a go!!

Top